SPACEOLYMP

Lietuvos inovacijų centras Europos kosmoso agentūros užsakymu įgyvendino projektą SPACEOLYMP Nr. 4000115691/15/NL/NDe. SPACEOLYMP – nacionalinių ir tarptautinių mokslo olimpiadų dalyvių motyvacijos kosmoso tematikai didinimas.
Pagrindiniai SPACEOLYMP projekto rezultatai – 7 uždavinynai 8-12 klasių moksleiviams iš matematikos, fizikos, chemijos, biologijos, informatikos, astronomijos ir geografijos sričių. Kviečiame naudotis uždavinynais, kuriuos (pdf formatu) galite parsisiųsti čia:


Kartu buvo parengta uždavinynų sudarymo metodologija. Ją anglų kalba (pdf formatu) galite rasti čia.


Taip pat galite kurti savo uždavinynus ir uždavinius pasinaudodami SPACEOLYMP uždavinynų šablonais/formomis, kuriuos (docx formatu) galite parsisiųsti čia:

matematika, fizika, chemija, biologija, informatika, astronomija, geografija.