Europos horizontas

Nauja bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ pakeitė 2014–2020 m. vykusią programą „Horizontas 2020“. Programos tikslas – užtikrinti Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų lyderystę pasaulyje. „Europos horizontas“ apima tris veiklos sritis (angl. Pillars). Visos veiklos sritys grindžiamos tarptautinio bendradarbiavimo, atvirojo mokslo bei partnerystės horizontaliaisiais principais. Šiai programai įgyvendinti planuojama skirti beveik 95,5 mlrd. eurų.

Programos „Europos horizontas“ veiklos sritys – tai (1) „Aukšto lygio mokslas“ (ERC, MCSA, „Mokslinių tyrimų infrastruktūra“); (2) „Pasauliniai iššūkiai ir Europos pramonės konkurencingumas“; (3) „Inovatyvi Europa“ (EIC, „Europos inovacijų ekosistemos“, „Europos inovacijų ir technologijų institutas“).

Daugiau informacijos