200SMEchallenge

„200SMEchallenge“ yra dizaino mąstysena paremtas projektas iš programos „H2020-INNOSUP-2018-2020“. Juo siekiama inovacijų agentūroms pasiūlyti naują būdą, kaip skatinti atviras naujoves MVĮ (mažose ir vidutinėse įmonėse). Projektas leido septynioms bendradarbiaujančioms inovacijų agentūroms organizuoti atvirą inovacijų konkursą, kuriame įmonėms buvo siūlymo dizaino mąstysena paremtų UX iššūkių sprendimas. Projekto metu taip pat buvo atliekamas atsitiktinių imčių kontrolės bandymas (angl. Randomized Control Trial, RCT), siekiant patvirtinti schemos poveikį beveik dviem šimtams įmonių. 

Pagrindiniai projekto rezultatai (angl. k.): 

D2.1 Partners Handbook to UX Challenge.pdf

D2.2 UX Challenge Playbook.PDF

D4.3 Report on results of UX Challenge.pdf

D4.4 Evaluation of RCT.pdf

                 

                               


 

ir/ar