Mokslo ir technologijų parkai

Mokslo ir technologijų parkas (MTP) yra fizinė arba virtuali vieta,  kurioje įsikuria įmonės, atliekančios taikomuosius mokslinius tyrimus  bei vykdančios kitą inovacinę veiklą, ir kurioje teikiamos specializuotos  pridėtinės vertės paslaugos, tokios kaip verslo inkubavimas,  konsultacijos bei technologijų perdavimas. MTP pagrindinis tikslas yra  didinti regiono ar tam tikros teritorijos konkurencingumą, skatinant  kokybės ir inovacijų kultūrą tarp savo narių, organizuojant žinių ir  technologijų perdavimą iš jų sukūrimo taškų į įmones ir rinką, taip pat  aktyviai skatinant naujų inovatyvių įmonių kūrimąsi.


Šiuo metu Lietuvoje aktyviai veikia:


2015 m. vasario 25 d. Mokslo ir technologijų parkų plėtros koncepcija.