Rugsėjo 30 d.

Siūlykite MTEP doktorantūros temas ir pasirenkite sau daktarą

2018-03-20 08:00 Dalintis:

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti pasiūlymus konkursinės doktorantūros temų atrankos konkursui. Konkurso tikslas – atrinkti doktorantūros temas, kurios yra aktualios šiuolaikinių mokslo ar meno tyrimų plėtrai arba Lietuvos ūkio poreikiams, ir skatinti aukštos kvalifikacijos specialistų (daktarų), gebančių atliepti šiuos poreikius, rengimą. **Galimi pareiškėjai** Lietuvos Respublikos ministerijos, įmonės, įstaigos ar organizacijos (toliau – teikėjai), išskyrus mokslo ir studijų institucijas. **Konkurso etapai** Doktorantūros temų atranka – tai Tarybos vykdomo doktorantūros vietų paskirstymo konkurso būdu mokslo ir studijų institucijoms (toliau – institucijos) ar institucijoms kartu su įmonėmis, vykdančiomis doktorantūros krypties aukšto lygio mokslinius tyrimus ir (ar) eksperimentinės plėtros darbus, pirmasis etapas. Antrasis etapas, skirtas paraiškų konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms teikimui, jų vertinimui ir doktorantūros vietų skyrimui, bus skelbiamas vėliau. **Pasiūlymų teikimo tvarka** Pasiūlymai teikiami elektroniniu paštu. Teikėjai ant savo firminio blanko turi užpildyti Pasiūlymo doktorantūros temų atrankos konkursui formą, ją atspausdinti, pasirašyti ir kartu su priedais (jeigu tokių yra) nuskenuotą pateikti e. p. info@lmt.lt ir ruta.baleviciene@lmt.lt. Prašome kartu atsiųsti ir pasiūlymą Word formatu, siekiant išvengti pakartotinio teksto rinkimo, Tarybai skelbiant atrinktų temų sąrašus. **Pasiūlymų vertinimo kriterijai:** 1) siūlomos doktorantūros temos moksliškumas (meniškumas) ir aktualumas nacionalinių ir (ar) tarptautinių tyrimų kontekste; 2) siūlomos doktorantūros temos mokslinis (meninis) naujumas; 3) siūlomos doktorantūros temos siekiamų rezultatų įgyvendinamumas. **Pasiūlymų vertinimas ir atranka** Pasiūlymų vertinimas bei atranka atliekami ir vykdytinos doktorantūros temos nustatomos ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo pasiūlymų pateikimo pabaigos. Konkurso rezultatai bus skelbiami Tarybos svetainėje. **Papildoma informacija** Su konkursu susiję dokumentai skelbiami Tarybos svetainėje. Išsamesnę informaciją teikia projekto administratorė Rūta Balevičienė tel. (8 676) 16618, e. p. ruta.baleviciene@lmt.lt. Darbo laikas: I–IV 9–15 val. Doktorantūros temų atranka vykdoma įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Doktorantūros studijų plėtra“. Paraiškos priimamos iki 2018 m. kovo 27 d. 20 val. Šaltinis: Lietuvos mokslo taryba.

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location