Balandžio 21 d.

Pritarta Ūkio ministerijos siūlymui mažinti verslą prižiūrinčių institucijų skaičių

2018-12-18 07:30 Dalintis:

Verslo priežiūros institucijų skaičius nuo 2020 metų sumažės 8  institucijomis – nuo šiuo metu veiklą vykdančių 55 iki 47 priežiūros  institucijų. Tokiam Ūkio ministerijos parengtam Ūkio subjektų priežiūrą  atliekančių institucijų konsolidavimo ir optimizavimo planui pritarė  Vyriausybė. Taip pat plane pateikta 18 priemonių, kuriomis bus  optimizuojamos verslo priežiūros funkcijos ir tobulinami ūkio subjektų  veiklos priežiūros procesai.  

„Anksčiau vykdytas verslo priežiūros institucijų ir jų funkcijų  konsolidavimas nedavė tokio rezultato, kokio tikėtasi, todėl Ūkio  ministerija peržiūrėjo verslo priežiūros institucijų tinklą ir pateikė  siūlymus, kaip dar labiau optimizuoti verslo priežiūrą. Tai padės ne tik  sumažinti verslui naštą, tenkančią dėl perteklinių verslo priežiūros  funkcijų ir neefektyviai veikiančių priežiūros institucijų, bet ir  sutaupyti valstybės biudžeto lėšų. Įgyvendinusi šį planą Vyriausybė nuo  savo kadencijos pradžios iš viso bus sumažinusi 16 verslo priežiūros  institucijų“, – sako ūkio ministras Virginijus Sinkevičius.

Išnagrinėjus besidubliuojančias, panašaus pobūdžio, neefektyviai  atliekamas verslo priežiūros funkcijas, Vyriausybei pateiktame plane  numatyti veiksmai dėl priežiūros institucijų pertvarkos. Planuojama VĮ  Statybos produkcijos sertifikavimo centro atliekamas priežiūros  funkcijas perduoti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos  inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos  numatoma prijungti prie Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės  komisijos. Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie  Finansų ministerijos ir valstybės įmonė Lietuvos prabavimo rūmai bus  prijungti prie Lietuvos metrologijos inspekcijos ir sukurta nauja rinkos  priežiūros institucija, veikianti prie Ūkio ministerijos.

Lošimų priežiūros tarnybos prie Finansų ministerijos ir Narkotikų,  tabako ir alkoholio kontrolės departamento funkcijos taip pat bus  konsoliduotos vienoje institucijoje.

Planuojama visas Radiacinės saugos centro funkcijas perduoti  Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijai ir Nacionaliniam  visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos, o  Radiacinės saugos centrą likviduoti.

Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos  ministerijos atliekamos priežiūros funkcijos bus perduotos Valstybinei  akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos  apsaugos ministerijos.

Lietuvos bioetikos komitetas bus prijungtas prie pasirinktos  įstaigos, kuri nebūtų susijusi su klinikinių tyrimų užsakymu ir  finansavimu ir galėtų užtikrinti vykdomos veiklos nepriklausomumą.

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos,  viešosios įstaigos „Ekoagros“ ir Valstybinės maisto ir veterinarijos  tarnybos funkcijos taip pat bus sutelktos vienoje institucijoje.

Atsakingos ministerijos iki 2019 m. birželio 30 d. turės parengti  numatytiems pakeitimams įgyvendinti reikalingus teisės aktų pakeitimus.  Ūkio ministerija bus atsakinga už šio proceso koordinavimą.

Šaltinis: Ūkio ministerija.

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location