Balandžio 13 d.

Be inovacijų ir skaitmeninimo kelias tvaraus transporto link bus duobėtas

2021-04-08 09:05 Dalintis:

Ilgalaikis keleivių srautų, krovos bei krovinių transportavimo apimčių augimas prie klimato kaitos procesų lėtinimo tikrai neprisideda, ypač jei naudojamos labiausiai aplinką teršiančios transporto priemonės, kuras ir atgyvenę sprendimai. Nepakankamas transporto įmonių skaitmeninimo lygis taip pat neprisideda prie šio sektoriaus konkurencingumo bei kuriamos pridėtinės vertės augimo. Išeitis galėtų būti tvaraus transporto sektoriaus plėtra, tačiau bent kol kas Lietuvoje ši sritis inovuotis neskuba. Kodėl? Pasak Lietuvos inovacijų centro konsultanto Povilo Bacevičiaus, transporto sektoriui ne tik trūksta investicijų ar strateginio matymo, tačiau ir moksliniais tyrimais bei eksperimentine plėtra paremtų sprendimų, kurie užtikrintų tiek srities tvarumą, tiek jos ekonominį konkurencingumą.

„Transporto sektorius susiduria su investicijų trūkumo problema, nesklandžiu inovacijų diegimo procesu ir žemu žinių komercializavimo lygiu. Visi šie elementai iš esmės gali paaiškinti, kodėl didelę dalį šalies ekonomikos sudarantis sektorius negali pasigirti tvariu augimu“, – tarptautinio konsorciumo RECREATE partneriams sakė P. Bacevičius.

Anot jo, problemoms spręsti yra būtina užtikrinti mokslinių žinių gilinimą ir jų pritaikymą ieškant sektoriaus efektyvumą užtikrinančių sprendimų. P. Bacevičius atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje taikyta itin daug finansinės paramos priemonių inovacijoms kurti ir diegti bei moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (MTEP) vykdyti. Be to, transporto sektorius viena iš Lietuvos sumanios specializacijos prioritetinių krypčių. Visgi, atlikus įvairius vertinimus, pastebėta, kad šis prioritetas, lyginant su kitais, iš verslo sulaukia ganėtinai mažai dėmesio, o jo rezultatyvumas yra žemas dėl nepakankamų projektų įgyvendinimo apimčių.

Lietuvos inovacijų centro konsultantas renginio dalyviam teigė, kad Lietuvos transporto sektoriaus negebėjimas pasinaudoti esamomis inovacijų paramos priemonėmis yra didelė problema, kurią būtina spręsti. „Lietuvos transporto sektorius susiduria su įvairiomis globaliomis tendencijomis, kaip skaitmeninimas ar klimatui neutrali ekonomika, bei specifinėmis transporto sektoriaus kryptimis, tokiomis kaip transporto sauga, autonominės priemonės, transporto dalinimosi platformos ar paskutinės mylios pristatymas, todėl įvairių formų parama verslui, siekiančiam prie jų prisitaikyti ir būti konkurencingam, yra be galo svarbi“, – pabrėžė P. Bacevičius.

Renginio metu taip pat buvo pasidžiaugta besiplečiančia transporto inovacijų ekosistema. Lietuvoje pastaraisiais metais veikia gana plati inovatyvių startuolių paramos sistema, įvairūs transporto verslo klasteriai ir asociacijos. Naujų vėjų į Lietuvos transporto sektorių turėtų atnešti Transporto inovacijų centras bei Transporto inovacijų asociacija, kurios kelia sau tikslus didinti viešojo ir privataus sektorių inovatyvumą bei skaitmeninimo lygį. „Atvirai bendradarbiaujant viešajam ir privačiajam sektoriui bei didinant suinteresuotų šalių tarpusavio pasitikėjimą, Lietuvoje planuojama sukurti naują transporto sektoriaus kultūrą, kuri būtų paremta didesnės pridėtinės vertės, efektyvumo bei žaliosios ekonomikos principais“, – pabrėžė P. Bacevičius, pažindindamas iniciatyvos RECREATE partnerius su Lietuvos transporto sektoriaus inovatyvumo ir tvarumo iššūkiais

RECREATE yra pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo programą Interreg Europe veikianti tarptautinė iniciatyva, kofinansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Ši iniciatyva siekia skatinti konkurencingumą tarp transporto sektoriaus regioninių mažų ir vidutinio dydžio įmonių pasitelkiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) sukauptomis žiniomis, kompetencija ir patirtimi. Lietuvos inovacijų centras yra šios iniciatyvos narys.

Šaltinis: Lietuvos inovacijų centras.

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location