Lapkričio 16 d.


Būklė 2018: mokslas, studijos, inovacijos

2018-06-19 09:30-13:59

Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, Vilnius, Lietuva.

Birželio 19 d., antradienį, pristatysime MOSTA parengtą Lietuvos  mokslo, studijų ir inovacijų būklės apžvalgą. Apžvalgoje išskiriami  pagrindiniai kylantys iššūkiai ir tendencijos Lietuvos studijose, moksle  ir inovacijose bei pateikiamos rekomendacijos.


Teminė apžvalgos  dalis yra skirta aukštojo mokslo prieinamumo temai. Šioje dalyje  pristatomas tyrimas apie moksleivių pasiekimų viduriniame ugdyme bei  stojimo į aukštąsias mokyklas skirtumus ir įsitvirtinimą darbo rinkoje.  Pagrindinis šio tyrimo klausimas - ar skirtingo socioekonominio statuso  šeimų vaikams sudarome lygias galimybes įgyti išsilavinimą?


Renginio  metu kartu su aukštojo mokslo politikos formuotojais ir įgyvendintojais  bei kitais interesų dalininkais diskutuosime apie aukštojo mokslo bei  inovacijų politikos tobulinimo perspektyvas.


Kviečiame  dalyvauti renginyje!


Renginio programa ir registracija: https://goo.gl/uNqohd. 

icon-search icon-time icon location