Gruodžio 01 d.

Viešosios konsultacijos dėl rizikos kapitalo priemonės „Ko-investicinis fondas susisiekimui“

2019-06-10 12:38 Dalintis:

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, siekdama paskatinti investicijas į mobilumo paslaugų ir produktų, intelektinių transporto sistemų ir inovatyvių transporto technologijų, mažinančių transporto sukuriamą CO2 emisiją, kūrimą, planuoja įgyvendinti rizikos kapitalo finansinę priemonę „Ko-investicinis fondas susisiekimui“.

Priemonei finansuoti bus panaudotos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijos. Investicijoms į labai mažas, mažas ir vidutines įmones Susisiekimo ministerija skirs Sanglaudos fondo lėšų. Vadovaujantis sudaryta finansavimo sutartimi tarp UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – „Invega“), Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Susisiekimo ministerijos, priemonę valdys „Invega“ kartu su rizikos kapitalo fondų valdymui ir efektyviam įgyvendinimui įsteigta „Invegos“ įmone UAB „Kofinansavimas“. Priemonė bus įgyvendinama per jau  veikiančią komanditinę ūkinę bendriją „Koinvesticinis fondas“. Bus investuojama į tinkamų finansuoti įmonių potencialiai gyvybingus  projektus, užtikrinančius Priemonės tikslų pasiekimą ir galinčius sukurti numatytą investicijų grąžą.

Viešosios konsultacijos tikslas – išsiaiškinti suinteresuotų dalyvių tikslus ir poreikius bei pasirengimą dalyvauti šioje priemonėje, supažindinti su finansavimo galimybėmis, siekiant, kad Priemonė būtų prieinama ir patraukli tiek potencialiems investuotojams, tiek kapitalo investicijų pageidaujančioms įmonėms.

Viešosios konsultacijos metodas – diskusija su socialiniais partneriais.

Viešosios konsultacijos data – 2019 m. birželio 6-21 d.

Rezultatų panaudojimas – rezultatai bus naudojami pasirenkant ir investavimo požiūriu įvertinant kapitalo investicijų pageidaujančias įmones.

Priemonės sąlygų sąvadas.

Šaltinis: UAB „Investicijų ir verslo garantijos“.

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location