Balandžio 20 d.

Technologinės plėtros komitetas siekia užtikrinti inovacijų projektų kokybę

2018-01-29 14:05 Dalintis:

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje ekspertinės veiklos darbą šiais metais tęsia Technologinės plėtros komitetas, kurį sudaro 5 naujai paskirti nariai. Narius komitetui pasiūlė Švietimo ir mokslo ministerija ir Ūkio ministerija. Komiteto sudėtis patvirtinta trejiems metams, pritarus MITA koordinavimo tarybai. Šiuo metu svarstomas šio komiteto darbo reglamentas. Komitetas atlieka koordinavimo funkciją ir siekia užtikrinti, kad MITA vykdomas ekspertinės veiklos procesas vyktų sklandžiai, būtų skaidrus ir užtikrintų projektų kokybę. „Ekspertinė veikla yra viena iš mūsų strateginių sričių. Mes siekiame, kad finansuojami projektai būtų inovatyvūs, o rezultatai būtų reikšmingi mokslo ir technologijų pažangai. Tad pagrindinė orientacija – kokybė. Šio tikslo siekiame kasmet stengdamiesi pritraukti ekspertus ne tik iš Lietuvos, bet ir užsienio, bendradarbiaudami su įvairiomis organizacijomis“, – pasakojo Kęstutis Šetkus, MITA direktorius. 2017 m. MITA gavo daugiau kaip 1600 ekspertinių išvadų, buvo įvertinta daugiau kaip 600 įvairių dokumentų (paraiškų, ataskaitų). Projektų paraiškas ir ataskaitas vertina ne mažiau kaip 3 nepriklausomi išorės ekspertai, kuriuos rekomenduoja ekspertų tarybos. Ekspertinę veiklą vykdo 3 ekspertų tarybos: Biomedicinos ir žemės ūkio mokslų, Fizinių ir technologijos mokslų ir Socialinių mokslų tarybos. Biomedicinos ir žemės ūkio mokslų tarybą bei Fizinių ir technologijos mokslų tarybą sudaro po septynis narius, o Socialinių mokslų tarybą – penki nariai. Ekspertų tarybų nariai skelbiami viešai. Atlikdama ekspertinį vertinimą, MITA 2017 m. organizavo 33 ekspertų tarybų ir 28 ekspertų grupių posėdžius. MITA taip pat yra pasirašiusi sutartis su Centrine projektų valdymo agentūra ir Lietuvos verslo paramos agentūra dėl ekspertinio vertinimo paslaugų suteikimo. Tad 2017 m. buvo teikiamos ekspertinės išvados priemonėms „Inomokymai“, „Intelektas LT“ ir kitoms. MITA bendradarbiauja ir su Lietuvos mokslo taryba vertinant dokumentus, pateiktus pagal Ikiprekybinių pirkimų priemonę. MITA administruoja ekspertų duomenų bazę, kurioje registruota daugiau kaip 400 ekspertų. Ekspertinis darbas vyksta per elektroninius mokslo vartus, naudojant pažangią MTEPI sistemą, kurioje vyksta ekspertų registracija, ekspertų atranka dokumentų vertinimui, projektų elektroninių dokumentų pateikimas ir vertinimas. Jei ekspertui kyla neaiškumų, yra suteikta galimybė užduoti klausimus pareiškėjui. Nauji Technologinio plėtros komiteto nariai: * Prof. habil. dr. Valdemaras Razumas, Lietuvos mokslų akademijos prezidentas (komiteto pirmininkas); * Prof. dr. Vytautas Getautis, Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto Organinės chemijos katedra; * Prof. habil. dr. Saulius Antanas Juršėnas, Vilniaus universiteto Taikomųjų mokslų instituto direktorius; * Dr. Gintaras Rimšas, UAB „Baltec CNC technologies“ valdybos pirmininkas; * Prof. dr. Sigitas Urbonavičius, Vilniaus universiteto Rinkodaros katedros vedėjas. Šaltinis: MITA.

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location