Gruodžio 09 d.

Tarptautinė patirtis sumanios specializacijos šuoliui Lietuvoje

2018-03-30 14:10 Dalintis:

Sumanios specializacijos strategijos - pagrindinės Europos valstybių inovacijų politikos ir finansavimo gairės. Dar prieš 2011 m. pradėta Europos Komisijos iniciatyva šiemet sulaukė pirmųjų vertinimo rezultatų. Praėjusiais metais Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) paskelbė publikaciją, kurioje Lietuvos pažanga įvertinta teigiamai, tačiau be didesnio laukto proveržio. Šiuo pagrindu yra peržiūrimi prioritetai, siekiant nukreipti investicijas į tas sritis, kuriose Lietuva demonstruoja aukštos pridėtinės vertės potencialą. Alternatyvus būdas spartinti regioninę plėtrą yra pasinaudoti jau pasiteisinusiais modeliais, kurie leido norimų rezultatų pasiekti kitose šalyse. Interreg Europe programa suteikia galimybę mokytis iš kitų šalių patirčių bei pritaikyti svetur sėkmingai įgyvendintas praktikas vietiniame kontekste. Viena iš tokių Interreg Europe iniciatyvų yra projektas „ecoRIS3: Vietos ir regioninių inovacijų ekosistemų paramos politika ir priemonės“. Tarptautinė partnerių komanda siekia identifikuoti geruosius pavyzdžius septyniose Europos Sąjungos valstybėse, kaip aukštasis mokslas, valdžios institucijos, visuomenė ir verslas prisideda prie Sumanios specializacijos strategijų įgyvendinimo. Remdamasi išvadomis, kiekviena dalyvaujanti šalis parengs rekomendacijas dėl nacionalinės Veiksmų programos, taip prisidėdama prie efektyvesnio Sumanios specializacijos strategijos įgyvendinimo savo šalyje. Projekto metu atlikta stiprybių, silpnybių, trūkumų ir galimybių analizė parodė, jog Lietuvoje itin trūksta visuomenės indėlio įgyvendinant Sumanios specializacijos strategiją. Tokias išvadas patvirtina ir MOSTA Sumanios specializacijos pažangos ataskaita (2017). Tarp moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir inovacijų vykdymui mažiausią kritinę masę turinčių prioritetų (pagal užtikrinto finansavimo dydį) patenka proveržio inovacijos ir ugdymosi technologijos – krypties „Įtrauki ir kūrybinga visuomenė“ prioritetai. Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas, projekto „ecoRIS3“ partneris Lietuvoje, kartą per ketvirtį diskusijai kviečia suinteresuotąsias projekto šalis. Diskusijose dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos, Ūkio ministerijos, Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Lietuvos inovacijų centro, Lazerių ir inžinerinių technologijų klasterio atstovai. Susitikimų metu aptariama partnerių patirtis įgyvendinant Sumanios specializacijos strategiją Lietuvoje, identifikuojamos gerosios praktikos. 2017 m. projekto darbo grupės susitikimuose Portugalijoje ir Airijoje tarptautiniai partneriai itin palankiai įvertino Lietuvos patirtį rengiant šalies Sumaniosios specializacijos strategiją bei Ūkio ministerijos administruojamą Ikiprekybinių pirkimų priemonę. Kaip pavyzdinis aukštojo mokslo institucijų indėlis į Sumaniosios specializacijos įgyvendinimą pristatytas Vilniaus Gedimino technikos universiteto kūrybiškumo ir inovacijų centras „Linkmenų fabrikas“ bei Lietuvos Atviros prieigos centrų veiklos principas. 2017 m. lapkričio mėn. Tyndall‘o nacionaliniame institute (Airija) vyko antrasis „ecoRIS3“ projekto partnerių susitikimas. 2004 metais įkurtas Nacionalinio mikroelektronikos tyrimų centro Korko kolegijoje pagrindu (veikiančio nuo 1982 m.), investavęs 200 mln. eurų į infrastruktūrą, turintis 5 specializuotus centrus ir beveik 500 darbuotojų, Tyndall‘o nacionalinis institutas yra vienas svarbiausių žaidėjų informacinių ir komunikacinių technologijų tyrimų srityje Europoje. Progonozuojama, jog iki 2025 metų pasieksime 1 trilijono sensorių ir 17 trilijonų eurų daiktų interneto ekonomiką, todėl instituto vaidmuo tiek regione, tiek tarptautiniu mastu dar labiau sustiprės. Atliekant Lietuvos Sumanios specializacijos prioritetų peržiūrą, jų potencialas prisidėti prie strateginių tikslų įgyvendinimo buvo vertinamas pagal 2 kriterijus: verslo pasiryžimo investuoti į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP) bei valstybės skirtų investicijų kritinę masę. Šiuo tikslu buvo analizuojamas paraiškų skaičius ir finansuojamų projektų biudžetas pagal ES Struktūrinių fondų investicinę priemonę „Intelektas LT“. Prioritetas „Pažangus elektroninis turinys, technologijos jam kurti ir informacinė sąveika“, apimantis anksčiau minėtas informacines ir komunikacines technologijas, patenka tarp penkių sumanios specializacijos prioritetų, identifikuotų kaip turinčių didžiausią potencialą (šaltinis: Sumanios specializacijos pažangos ataskaita, 2017). Visgi šios temos pasigendama su MTEP susijusiuose „Horizontas 2020“ programos projektuose Lietuvoje, o tai rodo tarptautiškumo stoką ir iš to kylančias pasekmes. Dalyvavimas „Horizontas 2020“ programos projektuose užtikrintų savailaikį gerosios patirties perėmimą MTEP srityje, padėtų inovatyviems verslams lengviau įsiskverbti į tarptautines rinkas. Ateinantis Sumanios specializacijos įgyvendinimo periodas reikalauja peržvelgti ne tik prioritetus, bet ir jų pasiekimų vertinimo metodiką. Projekto „ecoRIS3“ suinteresuotųjų grupių diskusijose keliamos idėjos, jog pramonės transformacijos, skaitmeninimo ir talentų ugdymo kontekste informacinės ir komunkacinės technologijos bei įtrauki ir kūrybinga visuomenė galėtų tapti horizontaliais prioritetais. Daugiau apie projektą ecoRIS3: https://www.interregeurope.eu/ecoris3/. Šaltinis: Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas.

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location