Spalio 02 d.

SVV subjektai kviečiami teikti paraiškas

2020-08-19 15:38 Dalintis:

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija kviečia Klaipėdos miesto SVV subjektus, siekiančius reprezentuoti Klaipėdos miestą per ekonominį, socialinį ir kūrybinį aktyvumą verslo srityje bei įgyvendinti pridėtinę ekonominę ir (ar) socialinę vertę kuriančias idėjas, teikti paraiškas dalinio finansavimo konkursui.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Paramos teikimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu (patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019-07-25 sprendimu Nr. T2-224).

KAS GALI TEIKTI
Paraiškas (paraiškos forma)  konkursui gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti smulkiojo arba vidutinio verslo statusą turintys juridiniai arba fiziniai asmenys. Informacija apie reikalavimus paraiškos teikėjams pateikiama dalinio projektų finansavimo sąlygų apraše (aprašas).


PROJEKTŲ SĄLYGOS
Prioritetas teikiamas projektams, kuriais siekiama bendradarbiavimo pagrindu (kai projektą įgyvendins daugiau nei vienas SVV subjektas) įgyvendinti inovatyvias idėjas.

Verslo projektui, reprezentuojančiam Klaipėdos miestą skiriama iki 80 proc. bendros projekto vertės, bet ne daugiau kaip 15 000,00 Eur


Projektų paraiškos gali būti teikiamos šioms priemonėms:

  • Rinkos veiklos plėtra (turimos rinkos plėtra įtraukiant naujus segmentus);
  • Paslaugų teikimo būdų plėtra;
  • Investicijos į plėtrą (automatizavimas, procesų skaitmenizavimas ir pan.);
     
  • Miesto erdvių įveiklinimas SVV subjektų bendradarbiavimo pagrindu, turintis tęstinį pobūdį ir verslą skatinantį poveikį daugumai toje erdvėje ir aplink ją esančių verslo subjektų.

KUR IR KAIP KREIPTIS
Paraiškos iki kvietime nurodyto termino pabaigos turi būti pateiktos Savivaldybės administracijai vienu iš nurodytų būdų (aprašo 19 punktas). Kitais nei kvietime nurodytais adresais ir būdais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.


Paraiškos priimamos iki š. m. rugsėjo 7 dienos 17 val.


Kilus klausimams dėl SVV projektų dalinio finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų konkurso konsultuoja: Gabrielė Martusevičienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros grupės vyriausioji specialistė, tel. (8 46) 39 60 14, el. p. gabriele.martuseviciene@klaipeda.lt.

Šaltinis: Klaipėdos mokslų ir technologijų parkas

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location