Rugsėjo 27 d.

Sukurta tarptautinė verslo koučinimo programa įtraukė daugiau kaip 100 įmonių

2019-10-03 17:00 Dalintis:

Sumanios specializacijos skatinimas įtraukiant MVĮ į atvirųjų inovacijų procesus (BSR Stars S3) – tarptautinis projektas, finansuotas iš Europos teritorinio bendradarbiavimo Interreg Baltijos jūros regiono programos. Projekto tikslas – suaktyvinti regionų sumaniosios specializacijos strategijų vykdymą IRT, biologinės ir žiedinės ekonomikos srityse. Vienas pagrindinių projekto siekių – susieti verslą su sumaniąja specializacija. Įgyvendinant šį projektą buvo parengta tarptautine verslo mokymų programa. Ji pristatyta daugiau kaip šimtas įmonių.

Įmonės buvo atrinktos tiesiogiai iš „Enterprise Europe Network“ (EEN) verslo tinklo ir iš tų MVĮ, kurios vykdo konkrečius mokslinius tyrimus arba bendradarbiauja su viešuoju sektoriumi. Tikslas buvo padėti įmonėms kuo geriau išnaudoti komercinį tyrimų potencialą. Prieš koučingą vyko apžvalga, kurios metu buvo identifikuojami MVĮ poreikiai bei vertinamas jų tinkamumas programai. Išnaudojant esamius įrankius, tokias kaip „Innovation Health Check“, „IMP3rove“ ir „smE-POWER“, programos dalyviams buvo suteikta galimybė padedant instruktoriams nusistatyti savo žinių bei kompetencijų spragas. Apibendrinant, tarpkultūrinės komunikacijos koučingo sesijos bei individualios koučingo sesijos buvo specialiai sukurtos tam, kad dalyviams būtų suteikta prieiga prie įrankių, padėsiančių pašalinti identifikuotas spragas.

Kiekvienos koučingo veiklos metu buvo svarstomi įmonių trūkumai, nustatyti per apžvalgą. Dažniausiai jie pasitaikė vystant verslo planą, rinkodaros srity, nustatant IP adreso pozicijas , nagrinėjant lyderystės ir vadybos įgūdžius. Programos vadovams, kartu su pagrindiniu kliento poreikių valdytojų (PKPV) pavyko padėti dalyviams nusistatyti kliūtis, kurios neleidžia jų įmonėms tapti konkurencingomis ir patraukliomis investuotojų akyse. PKPV prisiėmė atsakomybę už ryšio palaikymą su kiekviena dalyvaujančia įmone, parengė jų veiksmų planus, padėjo joms nusistatyti optimaliausius būdus siekti užsibrėžtų tikslų bei supažindino su įrankiais, padėsiančiais juos įgyvendinti.

Įmonės galėjo dalyvauti ir renginyje, kuriame turėjo šansų pristatyti save ir savo veiklas potencialiems investuotojams, dalyvauti koučingo sesijose apie tai, kaip sudaryti geresnį įvaizdį įmonės prezentacijos metu. Įmonės buvo kviečiamos iš viso Baltijos jūros regiono.

Lietuvoje už projekto BSr Srars S3 įgyvendinimą buvo atsakingas Lietuvos inovacijų centras.

Tarptautinės verslo koučinimo programos ataskaita

Šaltinis: Lietuvos inovacijų centras

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location