Liepos 03 d.

Startuoja iniciatyva socialinėms inovacijoms skatinti

2019-11-21 16:55 Dalintis:

Pastaraisiais metais Europos Komisijos darbotvarkėje vis daugiau dėmesio sulaukia socialinės ir įtraukios inovacijos, skirtos prisidėti prie visuomenėje kylančių problemų sprendimo. Šios inovacijos – tai naujos idėjos, produktai ar paslaugos, kuriomis atliepiami įvairaus pobūdžio socialiniai poreikiai bei prisidedama prie individo, bendruomenės ar platesnio visuomenės rato gerovės kūrimo.

Siekdami įgalinti regioninius viešosios politikos veikėjus vystyti socialines bei kitas netechnologines inovacijas, partneriai iš septynių Europos šalių susibūrė į bendrą tarptautinę iniciatyvą PASSPARTOOL. Iniciatyvai startuojant Baryje (Italija) susitikę ekspertai, tarp jų ir Lietuvos inovacijų centro projektų vadovė Justė Rakštytė-Hoimian, dalinosi įžvalgomis bei aptarė socialinių inovacijų kuriamą pridėtinę vertę ir naudą visuomenei.

Ekspertų teigimu, pasitelkus socialines bei kitas „minkštąsias“ inovacijas galima efektyviau nei viešųjų intervencijų būdu spręsti socialines problemas bei kurti naujus socialinių santykių ir bendradarbiavimo modelius. Šios inovacijos apima daugybę sričių, tad apibrėžti jų veikimo ir kompetencijų lauką – mažų mažiausiai keblu. Naujos mokytojų kvalifikacijos kėlimo formos, priemonės, skatinančios miesto gyventojus iškeisti automobilius į dviračius, judėjimo negalią turintiems asmenims pritaikytos taksi paslaugos, kaimynų bendruomenė kartu auginanti daržoves mieste – visa tai socialinės, arba plačiau, netechnologinės, inovacijos. Įdomu tai, kad šios inovacijos, skirtingai nuo verslo inovacijų, yra orientuotos ne į pelną, o į tam tikrą apčiuopiamą naudą visuomenei. Dažniausiai tai – viešųjų išlaidų sumažėjimas, atsiradęs išsprendus tam tikrą konkrečią socialinę problemą. Pavyzdžiui, įdiegus inovacijas, dėl kurių palengvėja slaugos ir medicinos paslaugas seniems žmonėms teikiančių organizacijų veiklos koordinavimas, sumažėja viešosios ligonių priežiūros išlaidos. Visgi, jei pavyksta tam tikrą idėją išplėtoti ir suburti jai atsidavusią bendruomenę, socialinė inovacija gali tapti verslu ir nešti pelną.

Pasigirti dideliu socialinių ar apskritai netechnologinių inovacijų kiekiu Lietuvoje kol kas negalime. Viena iš galimų priežasčių – socialinio kapitalo bei pasitikėjimo valstybe ir vienas kitu trūkumas. Be to, mūsų šalyje nėra išplėtoto, aktyvaus ir įtraukiančio nevyriausybinių organizacijų (NVO) sektoriaus, kuris turėtų tapti pagrindiniu socialinių inovacijų įgyvendintoju. 

Siekdamas spręsti netechnologinių (tuo pačiu ir socialinių) inovacijų trūkumo problemą, Lietuvos inovacijų centras prisijungė prie tarptautinio konsorciumo PASSPARTOOL, kurio tikslas –  pagerinti viešosios politikos formuotojų gebėjimą kurti veiksmingą politiką, palaikančią neformalius ir atvirus inovacijų procesus regioniniu lygmeniu, daugiausiai dėmesio skiriant socialinėms bei netechnologinėms inovacijoms. Konsorciumas veikia pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo programą Interreg Europe, veiklos finansuojamos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Šaltinis: Lietuvos inovacijų centras

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location