Gegužės 19 d.

Raginame savivaldybes teikti paraiškas naujojo europinio bauhauzo projektams, finansuojamiems iš „LIFE“ programos

2023-06-21 08:00 Dalintis:

„LIFE“ programa paskelbė projektų šaukimus žiedinės ekonomikos ir gyvenimo kokybės temomis, kurios apima atliekų, oro, vandens, dirvožemio, triukšmo, cheminių medžiagų, „Bauhaus“ iniciatyvos ir aplinkos valdysenos sritis. 38 projektams iš viso skirta 81 mln. eurų. Kviečiame savivaldybes teikti paraiškas naujojo europinio bauhauzo projektams.

Naujojo europinio bauhauzo projektai turi būti kompleksiniai, holistiniai, siekiantys subalansuoto socialinės, ekonominės ir mus supančios aplinkos vystymosi. Didžiausias dėmesys skiriamas tvariai naujai statybai, didesniam organinių medžiagų naudojimui statybose, ekonomikos skatinimui ir bioįvairovės stiprinimui žmonių gyvenamojoje aplinkoje.

Projektai turi būti skirti veikloms, kuriančioms naujus metodus, skatinančioms žinių sklaidą, skleidžiančioms tvarios Europinės politikos įstatyminę ir technologinę pažangą didesniu mastu, įtraukiančioms viešą, privatų, nevyriausybinį sektorius ir visuomenę į sprendimų priėmimą, susietą su projektu. Skatinama skirti prioritetą pilotiniams projektams. 

Gali būti finansuojamos šios išlaidos: personalo darbas, susitikimai, išvykos, ekspertų samdymas, įranga, žemės įsigijimas (išskirtiniais atvejais), informavimo priemonės.  

Paraiškas gali teikti viešosios institucijos ir privačios įstaigos, registruotos Europos Sąjungoje. Prieš teikiant paraišką, rekomenduojama sudaryti konsorciumą tarp dalyvaujančių partnerių. „Life“ programa suteikia dalinį projekto finansavimą – 60 proc. viso biudžeto. Paraiškų teikimo terminas – iki 2023 m. rugsėjo 6 d.

Kitos aktualios temos, kurioms skirtiems projektams finansuoti savivaldybės gali teikti paraiškas, susijusios su oro, vandens, dirvožemio, triukšmo ir cheminių medžiagų temomis, aktualios regionams, savivaldybėms ir miestams bei miesteliams, kurie susiduria su transporto, pramonės objektų, kita kompleksine tarša.

Žiedinės ekonomikos ir atliekų pakartotinio naudojimo tema yra galimybė savivaldos institucijoms, siekiančioms glaudesnio ryšio su privačiu sektoriumi, gamintojais, atliekų pakartotiniu naudojimu ir organinių medžiagų naudojimu statybose.

Projektai, susieti su vandens tema, aktualūs jūros ir pakrantės sektoriui bei vandens tiekimo užtikrinimui, tyrinėjant ir projektuojant mažiau įtakos jūros ekosistemai turinčius sprendimus. Pavyzdžiui, mažinant povandeninę triukšmo taršą, žemės ūkio atliekų patekimą į upes ir jūrą, žvejybos neigiamas pasekmes. 

Daugiau informacijos rasite čia

„LIFE“ programos tikslas – prisidėti prie ES aplinkos ir klimato politikos ir teisės aktų įgyvendinimo, atnaujinimo ir plėtros kuriant pridėtinę vertę Europai. Programos sritys: aplinka, įskaitant gamtą ir biologinę įvairovę, bei klimato politika, įskaitant perėjimą prie atsinaujinančiosios energijos ir didesnio energijos vartojimo efektyvumo.

Šaltinis: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location