Birželio 22 d.

Pratęsiamas paraiškų teikimas kvalifikacijai tobulinti vykdant individualius „Horizontas 2020“ MTEP projektus

2018-02-21 07:51 Dalintis:

Lietuvos mokslo taryba, atsižvelgdama į individualių MTEP (H2020) projektų finansavimo apraše pakeistas paraiškų konkursines nuostatas, atnaujina vykstančio paraiškų konkurso sąlygas bei susijusius dokumentus ir pratęsia I kvietimo paraiškų teikimą iki kovo 30 d. [Nauja Aprašo redakcija](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fe9c01d0e61811e7acd7ea182930b17f/CJZdNgeLrY) LR švietimo ir mokslo ministrės įsakymu įsigaliojo vasario 8 d. Projektai finansuojami ES fondų priemonės „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimo vykdant individualius „Horizontas 2020“ MTEP projektus“ lėšomis. Pagal šį aprašą finansuojami šalies tyrėjų projektai, 2016–2018 metais teikti programos „Horizonto 2020“ konkursams gauti Marie Skłodowska-Curie individualią stipendiją (MSCA IF) ar Europos mokslo tarybos (European Research Council, ERC) dotaciją ir buvo įvertinti itin aukštais balais, tačiau negavo finansavimo pritrūkus lėšų. Numatyta I kvietimu atrinkti 2016–2017 m. H2020 MSCA IF ir ERC konkursų projektai, II kvietimu – 2016–2018 m. projektai. Atsižvelgiant į tai, perskirstytos konkursų lėšos, atnaujintos MSCA IF ir ERC konkursų paraiškų formos. Patikslintas paraiškų konkursų planas: I kvietimas vyksta nuo 2017 m. gruodžio 28 d. iki 2018 kovo 30 d., II kvietimas planuojamas 2019 m. I ketvirtį. Apraše patikslinta šalių, kuriose gali būti vykdomi projektai, sąlyga, numatant finansavimą projektams, kuriuose įtrauktos šalys už ES ribų. Įtvirtinta sąlyga, kad mokslinio tyrimo vadovams nepriklausomai nuo institucijoje užimamų pareigų taikomas valandinis vyriausiojo mokslo darbuotojo užmokestis. Pagal šiuos pakeitimus yra patikslintas [kvietimas teikti paraiškas](http://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimu-planas/2287/kvietimas-354) finansuoti individualių MTEP (H2020) projektus. Informacija apie individualių MTEP (H2020) projektų finansavimą skelbiama L[ietuvos mokslo tarybos tinklalapyje](http://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/mokslininku-inicijuoti-projektai/individualus-mtep-h2020-projektai/2384) ir [Europos Sąjungos fondų investicijų [svetainėje](http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai?f__query=712-08%5C). Šaltinis: Lietuvos mokslo taryba.

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location