Birželio 20 d.

„Pramonės 4.0“ kryptimi žengiantis Panevėžys tampa pavyzdžiu Baltijos jūros regionui

2019-12-17 12:50 Dalintis:

Sumanios specializacijos strategijos – pagrindinės Europos Sąjungos valstybių inovacijų politikos ir finansavimo gairės. Jos nurodo prioritetines kryptis, kuriose valstybės ar regionai turi konkurencinį pranašumą ar potencialą kurti inovacijas. Beveik prieš dešimtmetį pradėta Europos Komisijos iniciatyva rengti minėtas strategijas ir pagal jas skirstyti finansavimą kasmet įgauna vis didesnį pagreitį ir Lietuvoje. Nors toli gražu ne visiems regionams pavyksta suvienyti svarbiausius regioninius veikėjus siekiant bendro tikslo, Panevėžio regionas demonstruoja sektiną pavyzdį.

Sėkmingu bendradarbiavimo pavyzdžiu laikomame Panevėžyje verslo, mokslo ir viešosios institucijos sugebėjo susitarti dėl bendros regioninės strategijos – tapti vienu stipriausių Šiaurės rytų Europos regiono robotikos centrų. Siekdama sėkmingo jos įgyvendinimo Panevėžio miesto savivaldybė ėmėsi bendradarbiauti su bendrojo ugdymo įstaigomis, verslu, viešuoju sektoriumi bei kitomis Lietuvos savivaldybėmis. Bendradarbiavimo rezultatų sąraše puikuojasi didžiausio Lietuvoje robotikos varžybų centro „RoboLabas“ atidarymas bei strateginės patarėjų tarybos įkūrimas. Mieste įsikūrusios įmonės yra nuolat skatinamos diegti bei kurti moderniausius robotikos ir skaitmeninimo sprendimus. Savivaldybės institucijos skiria daug išteklių ir pastangų naujai miestą kuriančiai kartai auginti – stiprinamas Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas, ateinančiais metais planuojama atidaryti regioninį Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos (STEAM) centrą vienoje iš Panevėžio mokyklų. Be to, vykdomi Panevėžio regiono vystymo agentūros steigimo darbai.

Įgyvendinti itin ambicingus Aukštaitijos sostinės tikslus padeda savivaldybės ryžtas ir atvirumas įvairiems išorės pasiūlymams ir idėjoms. Savivaldybė nuolat žvalgosi gerųjų kitų šalių ar regionų praktikų bei stengiasi jas pritaikyti ir įgyvendinti miesto plėtros veikloje. Vienas pavyzdžių – visai neseniai Panevėžio savivaldybės atstovų užmegzti ryšiai su Suomijos vakaruose esančiu Vasos miesto universitetu. Suomijos švietimo sistema jau seniai garsėja švietimo įstaigomis, kuriose dėstoma naudojant STEAM metodologiją, tad ir Vasos regione yra nemažai šios srities ekspertų, pasiruošusių pasidalinti savo patirtimi su kitais Baltijos jūros regiono miestais, tarp jų ir Panevėžiu. Kaip jau minėta anksčiau, 2020 m. Panevėžyje planuojama atidaryti regioninį STEAM centrą, todėl tikimasi, kad partnerystė su Vasos universiteto ekspertais taps reikšmingu postūmiu, padėsiančiu perprasti šios mokymosi metodikos subtilybes.

Panevėžio pastangos bei pasiekti rezultatai neliko nepastebėti ir tarptautinės bendruomenės. Regioninės iniciatyvos LARS partneriai iš 7 šalių, tarp kurių ir Lietuvos inovacijų centras bei Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, atkreipė dėmesį į Panevėžio vykdomą „Pramonės 4.0“ strategijos sėkmę bei pripažino ją sektinu pavyzdžiu, iš kurio mokytis galėtų Suomijos, Vokietijos, Latvijos bei kitų valstybių regioninės politikos formuotojai ir įgyvendintojai. LARS siekia gerinti kompetencijas ir žinias sumanios specializacijos srityje bei didinti projekto partnerių atstovaujamų regionų augimo galimybes stiprinant jų inovacijų sistemos veikimą. Konsorciumas veikia pagal Interreg Baltic Sea Region programą, veiklos finansuojamos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Šaltinis: Lietuvos inovacijų centras

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location