Balandžio 20 d.

Patikslintas teritorijų planavimo teisinis reguliavimas

2021-08-12 16:45 Dalintis:

Vyriausybė priėmė nutarimą, kuriuo patvirtino Aplinkos ministerijos patikslintą Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarką. Tai leis sklandžiai įgyvendinti šiais metais įsigaliojusias Teritorijų planavimo įstatymo pataisas.

Patikslintoji Tvarka aiškiau reglamentuoja, kaip turi būti sudaromos sutartys teritorijų planavimo procesui inicijuoti ir teritorijų planavimo dokumento sprendiniams įgyvendinti.

Atsižvelgus į Įstatymo pataisas, Tvarkoje nustatyta, kad, jei rengiant teritorijų planavimo dokumentą nusprendžiama pasinaudoti užstatymo intensyvumo didinimo galimybe, atsiranda prievolė dalį būsto perduoti į savivaldybės būsto fondą ir tai, įskaitant netesybas, turi būti numatyta sprendinių įgyvendinimo sutartyje.  

Įtvirtintas ir kitas svarbus pakeitimas, leisiantis paspartinti stambių projektų įgyvendinimą. Kai teritorijų, kuriose juos planuojama statyti vystymas nenumatytas savivaldybės ar vietovės lygmens bendruosiuose planuose, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai ar jos įgaliotai institucijai numatyta teisė inicijuoti ne tik vietovės, bet ir savivaldybės lygmens bendrojo plano koregavimą.

Tarp kitų patikslinimų pažymėtina ir teritorijų planavimo proceso inicijavimo viešumui didinti skirta nuostata. Ji numato, kad apie motyvuotą sprendimą atmesti pasiūlymą inicijuoti teritorijų planavimo procesą privalu ne vėliau, kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo informuoti planavimo iniciatorius ir sprendimą paskelbti planavimo organizatoriaus interneto svetainėse.

Atsižvelgus į tai, kad Įstatyme nenustatyta pareiga Vyriausybei tvirtinti teritorijų planavimo proceso inicijavimo ir teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutarčių formų pavyzdžius, Tvarkoje šių pavyzdžių (Tvarkos priedų) nebelieka. Aplinkos ministerija artimiausiu metu išsiųs Savivaldybių asociacijai raštą su metodiniu paaiškinimu - rekomendacijomis dėl sutarčių formų.

Su Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašu galima susipažinti čia.

Šaltinis: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location