Rugsėjo 29 d.

Pateikite savo siūlymus dėl ES sanglaudos politikos 2021–2027 m.

2018-09-10 16:55 Dalintis:

Prasideda Europos Komisijos pateiktų pasiūlymų dėl  ES sanglaudos politikos reglamentų 2021–2027 m. laikotarpiui svarstymas Europos Tarybos darbo grupėse, kuriose yra atstovaujama visoms 27 valstybėms narėms.

Kviečiame susipažinti su naujojo 2021–2027 m. laikotarpio ES sanglaudos politikos reglamentų pasiūlymais:

Pagrindiniai penki ES investicijų 2021–2027 m. tikslai:

  • pažangesnė Europa – inovacijos, skaitmeninimas, ekonomikos pertvarka ir parama mažosioms bei vidutinėms įmonėms;
  • žalesnė Europa be anglies dioksido – Paryžiaus  klimato susitarimo įgyvendinimas ir investicijos į energetikos  pertvarką, atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir kovą su klimato  kaita;
  • geriau sujungta Europa – strateginis transportavimas ir skaitmeniniai tinklai;
  • socialiai atsakingesnė Europa – Europos socialinių  teisių ramsčio įgyvendinimas ir kokybiško užimtumo, švietimo, įgūdžių,  socialinės įtraukties ir lygių galimybių naudotis sveikatos priežiūros  paslaugomis rėmimas;
  • piliečiams artimesnė Europa – vietos lygmens plėtros strategijų rėmimas ir tvari miestų plėtra visoje ES.

 

Maloniai prašome teikti savo pastabas ir pasiūlymus dėl naujųjų reglamentų nuostatų iki š. m. spalio 1 d. el. adresu julija.kvietke@finmin.lt.

Šaltinis: esinvesticijos.lt.

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location