Vasario 01 d.

Paskelbtas 2018 m. skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas (DESI)

2018-05-29 16:55 Dalintis:

Europos Komisija paskelbė 2018 m. skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksą (DESI), pagal kurį Lietuva užima 13-ą vietą iš 28 ES valstybių narių. Estija šiais metais pagal DESI rezultatus yra 9 vietoje, Latvija – 19. Remianti paskelbtais duomenimis, pernai Lietuva darė pažangą taip pat sparčiai kaip ES ir pasiekė itin gerų rezultatų galimybių naudotis ryšiu ir skaitmeninių technologijų integracijos srityse. Taip pat remiantis indekso duomenimis, Lietuvos rezultatai žmogiškojo kapitalo srityje lyginant su praeitų metų rezultatais pagerėjo, tačiau vis dar nesiekiame ES vidurkio. Kaip pagrindinės to priežastys nurodomos, pirmiausia, nuolat mažėjanti mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) absolventų dalis, taip pat nors ir auganti, tačiau palyginti vis dar maža IRT specialistų dalis tarp visų dirbančių asmenų. Paminėtina, kad žmogiškasis kapitalas yra vienintelė sritis, pagal kurią atsiliekame nuo ES vidurkio – pagal šį rodiklį užimame 19-ą vietą iš 28 ES valstybių narių. Įmonių įgyvendinamos skaitmeninių technologijų integracijos srityje Lietuva toliau gerokai viršija ES vidurkį – užimame 9 vietą iš 28 ES valstybių narių, o šalies rezultatai šioje srityje tolygiai ir nuolat gerėja. Tarp įgyvendinamų nacionalinių priemonių, kuriomis prisidedama prie skaitmeninių technologijų integracijos augimo Lietuvoje, minima 2017 m. sudaryta Nacionalinė pramonės konkurencingumo komisija, kuri atsakinga už pramonės skaitmeninimo iniciatyvos “Pramonė 4.0” įgyvendinimo koordinavimą, taip pat už nacionalinę MTTP programą „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ ir kt. Kaip svarbus 2018 m. pasiekimas nurodomas Strateginis pramonės skaitmeninimo iniciatyvos įgyvendinimo Lietuvoje veiksmų planas. Visą informaciją apie Lietuvos rezultatus ir kitų šalių skaitmeninės politikos analizes, kuriose apžvelgiama padaryta pažanga ir įgyvendinamos politikos priemonės, galite rasti [ČIA](https://ec.europa.eu/digital-single-market/progress-country). Europos Komisijos skelbiamu kasmetiniu skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksu siekiama įvertinti ES valstybių narių pažangą, padarytą kuriant skaitmeninę ekonomiką ir visuomenę. Taip pat jis padeda ES šalims nustatyti sritis, kuriose reikia prioritetinių investicijų ir veiksmų. Naudojant indeksą, stebimi valstybių narių rezultatai 5 pagrindinėse srityse – galimybės naudotis ryšiu, žmogiškasis kapitalas, naudojimasis internetu, skaitmeninių technologijų integracija ir skaitmeninės viešosios paslaugos. Atsižvelgiant į 2018 m. indekso rezultatus pastebima, kad ES daro vis didesnę pažangą skaitmeninimo srityje, tačiau ji yra nepakankama norint pasivyti pasaulio lyderes ir sumažinti valstybių narių skirtumus. Siekiant spartesnės pažangos už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingo Europos Komisijos pirmininko pavaduotojo Andruso Ansipo teigimu būtina daugiau investuoti į skaitmeninimą ir greičiau baigti kurti bendrąją skaitmeninę rinką. Bendri 2018 m. DESI rezultatai pateikiami [ČIA](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3737_en.htm). Šaltinis: industrie40.lt.

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location