Vasario 01 d.

Pasaulinio lygio inovacijoms kurti – 2,5 mln. eurų

2018-09-26 16:55 Dalintis:

Prasidėjus „Inovacijų savaitei  2018“ Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra laukia naujų bendrų  mokslo ir verslo projektų. Paskelbtas konkursas, kuris skirtas  finansuoti  tarptautinės programos  „Eureka“ projektus. Ši programa  remia į rinką orientuotus mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.  Numatomas  kvietimo „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo  skatinimas“  (kvietimas Nr. 03) biudžetas yra 2,5 mln. eurų. Šis  kvietimas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis.

„Mūsų tikslas – skatinti inovacijų  kūrimą atviros partnerystės principu, kai bendradarbiaujama ir  dalinamasi žiniomis kartu su užsienio partneriais. Šiuo metu aktualu  stiprinti Lietuvos mokslo ir verslo gebėjimus įsijungti į tarptautinius  projektus bei remti į rinką orientuotų inovatyvių produktų kūrimą“, –  sako MITA direktorius Kęstutis Šetkus.

Projektai gali būti inicijuojami pagal  šešias Sumanios specializacijos sritis. Paraiškas gali teikti Lietuvos  mokslo ir studijų institucijos, o galimi partneriai tiek privatūs  juridiniai asmenys, kurių dalyvavimas būtinas, tiek mokslo ir studijų  institucijos. Lietuvos privačiam juridiniam asmeniui, dalyvaujančiam  projekte, turi tekti ne mažiau kaip 30 procentų projekto biudžeto  (Lietuvos dalies). Paraiškos teikiamos iki š.m. gruodžio 3 d.

Projektai turėtų būtų tarptautiniai, tai  yra turi būti pasirinktas bent 1 tarptautinis partneris iš Europos  Sąjungos valstybių. Tai gali būti tiek užsienio įmonė, tiek mokslo ir  studijų institucija. Lietuvos partnerių finansinė dalis projekte negali  būti didesnė kaip 75 procentai viso planuojamo projekto biudžeto (su  tarptautinių partnerių dalimis).

Didžiausia vienam projektui skiriama  lėšų suma yra 300 tūkst. eurų, mažiausia lėšų suma – 100 tūkst. eurų.  Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip  36 mėnesiai nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos.

Konkursas yra organizuojamas dviem  etapais. Pirmajame konkurso etape turi būti suformuotas projekto  konsorciumas su tarptautiniu partneriu ir su juo pasirašyta  bendradarbiavimo sutartis, taip pat parengtas ir pagal formą anglų kalba  užpildytas „Eureka“ programos projektinis siūlymas, paskelbtas „Eureka“  programos svetainėje (http://www.eurekanetwork.org). Antrajame konkurso  etape projektui yra suteikiamas „Eureka“ projekto statusas.

Lietuva  „Eureka“ programos valstybė  narė yra nuo 1999 metų ir  jau yra įgyvendinusi daugiau nei 100  projektų. Aktyviausiai programoje dalyvauja lazerių, informacinių ir  ryšių technologijų bendrovės.

Kvietimas teikti paraiškas. 

  • Birutė Bukauskaitė, tel. Nr. (8 5) 2 127 436, el. p. birute.bukauskaite@mita.lt;
  • Mantas Biekša, tel. Nr. (8 5) 264 4713, el. p. mantas.bieksa@mita.lt      

Šaltinis: MITA.

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location