Balandžio 20 d.

Pareiškėjų, rengiančių „Protų pritraukimo ir reintegracijos (SMART)“ paraiškas, dėmesiui: keli atsakymai į aktualiausius klausimus

2018-05-07 10:13 Dalintis:

Lietuvos mokslo taryba, atsižvelgdama į pareiškėjų, rengiančių paraiškas „Protų pritraukimo ir reintegracijos (SMAR)“ konkursui, klausimus ir siekdama vieningo jų išaiškinimo, kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministeriją su prašymu patikslinti kai kurias 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ (toliau – Aprašas) nuostatas. Atsakymai į aktualiausius klausimus: * Atsižvelgiant į tai, kad Aprašo 4.3 papunktyje nurodyta, kad mokslinio tyrimo vadovu gali būti ne trumpiau kaip 5 metus iki kvietime nurodyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos nepertraukiamai dirbantis iš užsienio atvykstantis arba atvykęs mokslininkas, vėliausias tokio mokslininko įsidarbinimo užsienio institucijoje terminas yra 2013 m. gegužės 28 diena. * Įvertinus objektyvias su mokslininkų mobilumu susijusias aplinkybes, 5 metų nepertraukiamo darbo užsienyje laikotarpis gali būti pertraukiamas ne ilgiau kaip 3 mėnesiams, jei tai susiję su mokslininko persikėlimu iš vienos darbovietės į kitą (tokiu atveju būtinas nepertraukiamo darbo laikotarpis pailgėja tiek, kiek truko su persikėlimu susijęs laikotarpis). * Mokslininkas, kuris daktaro laipsnį įgijo prieš 2–3 metus, tačiau yra dirbęs užsienyje doktorantūros metu mokslo ir studijų institucijoje (t. y., doktorantūros studijos įformintos kaip darbo sutartis) gali būti pagal Aprašą finansuojamo mokslinių tyrimų projekto vadovu, jei darbas doktorantūros metu ir darbas, įgijus daktaro laipsnį, sudaro nepertraukiamą 5 metų terminą. * Atsižvelgiant į tai, kad Aprašas nenustato jokių papildomų reikalavimų dėl atvykstančio mokslininko buvusios darbovietės, mokslinio tyrimo vadovu gali būti ir ne mokslo ir studijų institucijoje dirbęs mokslininkas. [Atsakymai anglų kalba](https://lmt.lt/lt/doclib/cv50qt4dfuddwjfr7wnpdj8hxsbr6tjg). Informaciją teikia ES struktūrinės paramos moksliniams tyrimams vykdyti skyriaus programų koordinatorė Diana Kizalaitė e. p. diana.kizalaite@lmt.lt, tel. + 370 604 53 397

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location