Balandžio 21 d.

Panevėžio plėtros agentūra investuotojams ir gyventojams padeda atrasti miestą iš naujo

2021-08-12 14:45 Dalintis:

Nuo balandžio mėnesio Panevėžio plėtros agentūra, padėdama gerinti investicinę aplinką ir didinti miesto konkurencingumą, įgyvendina verslo aplinkos gerinimo projektą „Atrasti Panevėžį: verslo aplinkos potencialas“. Projekto metu agentūros komanda įgyvendina dešimt skirtingų iniciatyvų, skirtų  įvairiapusiškai prisidėti prie verslo aplinkos sąlygų gerinimo Panevėžio mieste. Praėjus trims mėnesiams nuo projekto įgyvendinimo pradžios, jau galima matyti pirmuosius jo rezultatus. 

Tęsiamas sisteminis verslo aplinkos vertinimas

Praėjusiais metais Panevėžio plėtros agentūra, bendradarbiaudama su ekspertais, sukūrė Panevėžio verslo aplinkos vertinimo metodiką, ir atliko pirmąją kompleksišką verslo kūrimo ir vystymo sąlygų Panevėžyje apžvalgą. Tęsdama veiklą, šiais metais agentūros komanda atnaujino verslo aplinkos vertinimą bei rengia išsamią metinę verslo aplinkos apžvalgą. Ši apžvalga padės įvertinti miesto verslo aplinkos konkurencingumą bei siūlomų investicijų ir verslo plėtrą skatinančių priemonių efektyvumą. Šie duomenys padės išryškinti didžiausio dėmesio reikalaujančias verslo aplinkos gerinimo sritis, reikalingas iniciatyvų kryptis, miesto konkurencingumą atskleidžiančias stiprybes bei pristatyti Panevėžį kaip patrauklų miestą verslo kūrimui ir plėtrai. Iniciatyvos rezultatams pasiekti agentūra atlieka statistinių verslo aplinkos rodiklių analizę, kiekybinę verslo atstovų apklausą bei organizuoja verslo aplinkai aktualių klausimų aptarimus su verslo atstovais.

„Atsižvelgdami į pasaulyje vyraujančią pandeminę situaciją, kuri verslui daro didelę įtaką, šiemet į apklausą įtraukėme verslo optimizmo indeksą. Džiaugdamiesi vis atsinaujinančiu Panevėžiu, siekiame sužinoti kaip įmonių vadovai vertina tokias miesto iniciatyvas kaip Laisvės aikštės bei Kultūros ir poilsio parko sutvarkymas, Panevėžio bendruomenių rūmų ir Panevėžio kraštotyros muziejaus renovacija bei kitos infrastruktūros gerinimas. Aktualu išgirsti, ar verslo atstovų nuomone šios iniciatyvos prisideda prie geresnių sąlygų kurti ir vystyti verslą Panevėžio mieste sudarymo, – sako agentūros analitikė Kara Guokė. – Taip pat šiais metais, po trejų metų pertraukos, siekiame apžvelgti vystomos Pramonė 4.0 strateginės krypties progresą, išsiaiškinti, kas įgalintų Panevėžio įmonės sėkmingai tikslingai žengti šia linkme. Tik glaudus bendradarbiavimas su verslais, ir atsižvelgimas į jų poreikius bei pasiūlymus padeda gerinti verslo aplinką, skatina kurti naujas darbo vietas ir pritraukti investicijas.“

Renginių metu – geroji patirtis ir pagalba verslui

Įgyvendindama projektą agentūra bendradarbiauja su ekspertais ir organizuoja renginius bei konsultacijas regiono verslininkams aktualiomis temomis. Gegužės ir birželio mėnesiais jau įvyko trys tokio pobūdžio renginiai. 

Susitikime-diskusijoje „Kaip auginti verslą bendradarbiaujant? Baltijos baldų klasterio patirtis“ regiono medienos apdirbimo ir baldų gamybos įmonės buvo skatinamos dalytis gerąja patirtimi apie tai, kaip organizuoti sektorinį įmonių bendradarbiavimą ir kokią praktinę naudą jis gali suteikti didinant įmonių konkurencingumą.

Renginyje „Kūrybiniai ir skaitmeniniai sprendimai versle: investicijų pritraukimo galimybės“ įmonių atstovai buvo supažindinti su verslui aktualiomis paramos priemonėmis „Kūrybiniai čekiai COVID 19“ ir „E-komercijos modelis COVID-19“. 

Praktine patirtimi apie eksporto veiklos pradžią ir vystymą buvo dalijamasi seminare „Kaip tapti maisto ir gėrimų eksportuotoju? Įmonių patirtis“, organizuotame kartu su Lietuvos maisto eksportuotojų asociacija.

Šių renginių metu Panevėžio miesto įmonių atstovai įgavo žinių, reikalingų didinant įmonių atsparumą įvairiems išoriniams rizikos veiksniams. Taip pat užmegztas bei sustiprintas bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis, noriai besidalijančiomis savo ekspertine patirtimi bei įžvalgomis. Iki metų pabaigos planuojama surengti dar keturis panašaus pobūdžio renginius.

Sprendžiama žmogiškųjų išteklių trūkumo problema

Tyrimai rodo, kad pagrindinis veiksnys, galintis paskatinti verslo ir investicijų plėtrą – tai darbo rinkos poreikius atitinkančių žmogiškųjų išteklių užtikrinimas. Siekiant pritraukti jaunimą rinktis miesto verslui reikalingas specialybes ir su jomis susijusias studijų kryptis, agentūra įgyvendina dvi priemones profesinio orientavimo srityje.

Pirmoji – praėjusiais metais pradėta ir toliau sėkmingai vystoma iniciatyva „Pamokos matuojasi Panevėžį“. Jos metu stiprinamas bendradarbiavimas tarp miesto įmonių ir švietimo įstaigų. Mokytojai, dirbdami kartu su verslo atstovais, moksleiviams kuria patirtinius pamokų scenarijus, kurių metu jie iš arti gali susipažinti su įmonių veikla, spręsti iššūkius, su kuriais kasdienybėje susiduria įmonių darbuotojai. Šie pamokų scenarijai vėliau pritaikomi įvairių dalykų pamokose. Jau įgyvendintas pirmasis šios iniciatyvos etapas – atrinktos šiais metais iniciatyvoje dalyvaujančios įmonės bei mokytojai, suformuotos darbo grupės. Joms surengtas įžanginis renginys, sugeneruotos preliminarios scenarijų temos. Aktyvus pamokų scenarijų kūrimas tęsis prasidėjus mokslo metams.

Antroji iniciatyva – pilotinė šešėliavimo Panevėžio pramonės įmonėse programa moksleiviams. Jos metu miesto gimnazistai turės galimybę du pusdienius praleisti vienoje iš miesto pramonės įmonių, stebint įprastą ten dirbančio specialisto darbo dieną. Tokios galimybės miesto moksleiviai iki šiol neturėjo, tačiau sėkmingi kitų miestų pavyzdžiai rodo, kad tokios iniciatyvos moksleiviams padeda ne tik iš arčiau susipažinti su mieste veikiančiomis įmonėmis, bet dažnu atveju padeda apsispręsti, kokią specialybę ateityje norėtų ar nenorėtų rinktis. Bendradarbiaujant su miesto profesinio orientavimo specialistais ir „Investuok Lietuvoje“ ekspertais buvo parengta detali šio pilotinio projekto metodika ir eiga, o pati šešėliavimo programa prasidės rudenį.

„Jau atlikome didelę dalį parengiamųjų pilotinio projekto darbų, netrukus pradėsime įmonių ir moksleivių atranką. Planuojame, kad pilotiniame projekte dalyvaus penki moksleiviai, kurie atliks šešėliavimą miesto pramonės įmonėse. Vėliau surinksime įmonių atstovų, moksleivių, jų mokytojų įspūdžius, pristatysime juos visiems miesto profesijos patarėjams ir programai pasiteisinus suplanuosime veiksmus, kaip užtikrinti jos tęstinumą“, – sako Panevėžio plėtros agentūros verslo aplinkos projektų vadovė Monika Miniotaitė. 

Stiprinamas švietimo ir mokslo įstaigų bei verslo bendradarbiavimas

Siekiant efektyviai panaudoti regione jau turimus žmogiškuosius išteklius ir tikslingai pritraukti naujų, Panevėžyje pirmą kartą rengiama ilgalaikė regiono darbo rinkos poreikių prognozė. Ši prognozė padės identifikuoti, kiek ir kokių specialistų labiausiai trūksta Panevėžio regiono verslui bei skatins aktualiais duomenimis grįstą verslo ir švietimo įstaigų bendradarbiavimą ruošiant rinkai reikalingus specialistus. Atitinkamai bus lengviau vystyti naujas mokymo ir perkvalifikavimo programas bei pritraukti stojančiuosius į regionui aktualias mokymo programas. Panevėžio plėtros agentūros komanda jau parengė darbo rinkos poreikių prognozės metodiką, šiuo metu vykdoma verslo atstovų apklausa. Greitu metu verslo atstovus planuojama pakviesti šiuos klausimus aptarti apskritojo stalo diskusijų metu.

Atsižvelgiant į Panevėžio pasirinktą Pramonės 4.0 strateginę kryptį, projekto metu taip pat įgyvendinamos priemonės stiprinti bendradarbiavimą tarp miesto įmonių ir švietimo bei mokslo įstaigų vykdant į tyrimus ir bandymus orientuotą veiklą. Išanalizavusi kitų miestų gerąją praktiką organizuojant mokslinės ar kitokios infrastruktūros naudojimą atviros prieigos principais, agentūros komanda atlieka Panevėžio miesto įstaigų turimos, inovacijų tyrimams bei procesų bandymams tinkančios įrangos apžvalgą. Surinkus informaciją apie šią įrangą ir jos pritaikymo verslo poreikiams galimybes, ji bus pristatyta miesto verslo atstovams. Rudenį planuojama organizuoti hakatoną, kurio metu studentai ar kiti suinteresuoti asmenys bus kviečiami spręsti Panevėžio įmonių pasiūlytus iššūkius pasitelkiant mieste esančią įrangą.

„Džiaugiamės, kad miesto profesinės ir aukštosios mokyklos, mokslo įstaigos noriai jungiasi prie iniciatyvos ir padeda surinkti reikalingą informaciją apie jų turimą įrangą. Manome, kad toks informacijos susisteminimas turės daugialypę naudą. Viena vertus, miesto verslininkai turės daugiau galimybių atrasti ir išbandyti tolesnei jų plėtrai reikalingą įrangą. Antra vertus, švietimo ir mokslo įstaigos, jų studentai galės lengviau užmegzti bendradarbiavimą su įmonėmis ir pasiūlyti jiems savo paslaugas. Galiausiai, efektyvesnė informacijos apie turimą įrangą sklaida prisidės prie miesto, siekiančio tapti pažangiųjų technologijų pramonės centru, įvaizdžio formavimo“, – sako Panevėžio plėtros agentūros verslo aplinkos projektų vadovė Jūratė Raukštienė.

Draugiškas ir atvykstančiųjų laukiantis miestas

Panevėžio plėtros agentūra rūpinasi miesto įvaizdžio formavimu ir patrauklumo didinimu. Siekiant patraukliu ir įdomiu formatu į atsinaujinusį Panevėžį atkreipti ir kitų miestų gyventojų dėmesį, agentūra pradėjo ruoštis nacionalinio masto kampanijai „Atrask Panevėžį iš naujo“. Buvo kuriamas testas apie Panevėžį, kurį spręsdami, dalyviai būtų nukeliami į virtualų pasaulį, kuriame draugiškas robotukas užduotų įvairius klausimus apie Panevėžį ir papasakotų apie atsinaujinusias miesto erdves, kuriamas naujas darbo vietas ir tai, kuo Panevėžys yra patrauklus šeimoms. Įgyvendinus pasirengiamuosius darbus, kampanija startavo liepos mėnesį.

„Panevėžys yra patraukli gyvenamoji vieta jaunoms šeimoms – puikiai išvystyta infrastruktūra, darželiai, mokyklos, popamokinė veikla, miestas yra kompaktiškas, atsinaujinantis: gražėja miesto erdvės, kuriama daugiau žaliųjų erdvių, atidaromos naujos kavinės ir restoranai, – teigia agentūros rinkodaros projektų vadovė Rita Kručaitė. – Norime, kad kuo daugiau žmonių susipažintų su atsinaujinančiu miestu, o rinkodaros kampanijos tikslas – kad Panevėžys atsirastų šeimos, svarstančios persikėlimą į kitą gyvenamąją vietą, žemėlapyje. Norime ne tik virtualiai parodyti ar papasakoti, o pakviesti šeimas atvykti, susipažinti su miestu, aktualiomis institucijomis, pramogomis, lankytinais objektais, papietauti mieste ir patiems savo akimis pamatyti, kad Panevėžys gali būti jų ateities miestas.“

Tęsdama praėjusiais metais pradėtą iniciatyvą „Panevėžys – draugiškas naujiems gyventojams“, agentūros komanda ir toliau skatina institucijų, teikiančių paslaugas atvykstantiems gyventi į Panevėžį, tinklo bendradarbiavimą, inicijuoja ir koordinuoja bendrus veiksmus atvykstantiems gyventojams palankiai ekosistemai kurti. Bendru institucijų nutarimu nustačius poreikį užtikrinti vienodos, kokybiškos ir sistemingos informacijos grįžtantiems į Panevėžį pateikimą, agentūra ruošia informacinius paketus, kurie atvykstantiesiems būtų lengvai prieinami tiek internete, tiek apsilankius kiekvienoje iš atvykstantiesiems paslaugas teikiančių institucijų. Informaciniuose paketuose numatyta pateikti informaciją apie iš užsienio grįžtantiems gyventojams reikalingus dokumentus, užsienyje gimusių vaikų integraciją, įsidarbinimo, verslo kūrimo, persikvalifikavimo galimybes Panevėžyje.

Matydama potencialą į Panevėžį pritraukti užsienyje gyvenančius lietuvius, ypač buvusius panevėžiečius, agentūra organizuoja renginių ciklą „Panevėžys kviečia“. Įvyko jau du virtualūs šio ciklo renginiai sulaukę didelio užsienio lietuvių bendruomenių dėmesio. Tokio pobūdžio renginių organizavimą itin palaiko Lietuvos Respublikos ambasada Norvegijos karalystėje, migracijos informacijos centras „Renkuosi Lietuvą“, kurie noriai tapo agentūros organizuotų renginių partneriais.

Pirmojo renginio „Panevėžys kviečia: galimybės atsinaujinančiame mieste“ metu buvo apžvelgiamos mieste siūlomos karjeros galimybės, švietimo įstaigos, laisvalaikio erdvės. Antrojo renginio pavadinimu „Panevėžio darbdaviai kviečia“ metu, patys miesto įmonių atstovai dalyviams plačiau papasakojo apie įsidarbinimo galimybes ir atsakė į svarstantiems grįžti aktualius klausimus apie specialistų poreikį, karjeros kūrimą, įmonėse siūlomus atlyginimus ir kitus privalumus.

Rudenį planuojama suorganizuoti dar tris renginius, kurie padėtų į Panevėžį norintiems sugrįžti emigrantams daugiau sužinoti apie grįžimą į Panevėžį su visa šeima.

„Pirmieji trys projekto įgyvendinimo mėnesiai buvo daugiausia skirti parengiamiesiems darbams – tyrimų metodikoms sukurti, iniciatyvų eigai suderinti su partneriais, konsultacijoms su ekspertais dėl efektyviausių būdų numatytiems žingsniams įvykdyti. Žinoma, dalis suplanuotų renginių jau įvyko, taip pat startavo kruopštaus pasiruošimo pareikalavusi rinkodaros kampanija. Visgi daugumos iniciatyvų rezultatai bus labiau apčiuopiami ir plačiai pristatomi visuomenei rudeniop. Orientuojamės į kokybę, gerosios patirties perėmimą, įrodymais pagrįstą veikimą. Visos projekto iniciatyvos suplanuotos taip, kad spręstų konkrečias, tyrimais patvirtintas problemas. Apžvelgiant įgyvendinamo projekto veiklas matyti, kad jos nukreiptos į Panevėžio investicinės ir verslo aplinkos patrauklumo didinimą efektyviai išnaudojant esamus miesto resursus bei plečiant siūlomus išteklius – paslaugas ir talentų bazę naujų darbo vietų Panevėžyje kūrimui. Norintiems nuosekliai stebėti projekto eigą siūlau sekti mus socialiniuose tinkluose arba nepraleisti naujienų interneto svetainėje www.panevezysnow.lt – ten visuomet pasidaliname pasiektais rezultatais“, – apibendrina M. Miniotaitė. 

Projektą „Atrasti Panevėžį: verslo aplinkos potencialas“ finansuoja Panevėžio miesto savivaldybė. Projektas bus įgyvendinamas iki šių metų gruodžio 31 d.

Šaltinis: Panevėžio plėtros agentūra

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location