Rugsėjo 30 d.

Naujas „Practica Capital“ rizikos kapitalo fondas investuos į Baltijos regiono technologinius verslus

2019-01-07 14:44 Dalintis:

„Practica Capital“ įsteigė naują rizikos kapitalo fondą  „Practica Venture Capital II“, kuris investuos į Baltijos regiono  inovacijomis ir technologijomis paremtus verslus. Po pirmojo investicijų  pritraukimo etapo užbaigimo fondo dydis siekia 22 mln. EUR, iš kurių 15  mln. EUR  viešojo sektoriaus lėšų investavo UAB „Investicijų ir verslo  garantijos“ („Invega“), o likusią dalį – „Practica  Capital“ kartu su kitais vietiniais ir užsienio šalių investuotojais. Po  šio etapo užbaigimo fondas atliks pirmąsias investicijas. Per  artimiausius 3-12 mėn. „Practica Capital“ į fondą iš viso siekia  pritraukti 40 mln. EUR (ne daugiau 50 mln. EUR) investicijų.

Pagrindinė šio fondo investavimo kryptis – ankstyvosios stadijos  rizikos kapitalo investicijos Baltijos šalyse (Lietuva, Latvija, Estija)  ir į su Baltijos šalimis susijusius (pvz., išeivijos, kitų sąsajų)  verslus Europoje. Tam tikrais atvejais bus investuojama ir kaimyninėse  Europos Sąjungos (ES) šalyse bei į kaimyninių ne ES šalių verslus  perkeliančius veiklą į Baltijos regioną. Investicijos į Lietuvoje  veikiančias ar su ja susijusias įmones bus ne mažesnės nei „Invega“  įnašo dalis fonde. Fondas investuos į įvairių sričių inovacijomis ir  technologijomis paremtus verslus, esančius pradinėje, ankstyvojoje ir  augimo stadijose. Investicijos į vieną bendrovę sieks nuo 0,2 mln. EUR  iki 2 mln. EUR ir daugiau.

„Invega“1 investuoja per jos valdomą fondų fondą „Verslo  finansavimo fondas“, kurį įsteigė Ūkio ministerija kartu su Finansų  ministerija finansuojant ES fondų lėšomis.

„Rizikos kapitalo fondų augimas ir stiprėjimas yra viena  pagrindinių startuolių ekosistemos augimo sąlygų, nes kartu su verslo  plėtrai reikalingomis lėšomis jaunos, inovatyvios įmonės gauna ir  papildomų žinių, investuotojų konsultacijų, leidžiančių augti. Tikimės,  kad ši viešųjų finansų investicija paskatins rizikos kapitalo fondą būti  mažiau konservatyviu ir drąsiau investuoti į jaunas, inovatyvias  įmones, ypač veikiančias Lietuvoje“, – teigė ūkio ministras Virginijus Sinkevičius.

“Tai yra trečias mūsų valdomas fondas, kurio investavimo  strategija natūraliai evoliucionavo į regioninę, nukreiptą į Baltijos  šalis, visų pirma Lietuvą, kuri yra didžiausia regione ir viena  pagrindinių fondo investavimo rinkų. Džiaugiamės matydami „Invegą“, Ūkio  ir Finansų ministerijas kaip kertinį investuotoją naujame fonde. Taip  pat, norėtume padėkoti šioms ministerijoms už jų įžvalgią politiką,  nukreiptą į inovatyvaus verslo skatinimą, šiuolaikiškas rizikos kapitalo  fondų iniciatyvas bei buvimą pagrindiniu investuotoju visuose mūsų  valdomuose fonduose“, – teigė Silvestras Tamutis, Practica Capital partneris.

Baltijos šalys, dinamiška Šiaurės Europos regiono dalis, per  pastaruosius du dešimtmečius demonstruoja sparčiausią ūkio augimą,  palyginti su likusia Europa, sparčiai artėdamos prie kitų pažengusių ir  Šiaurės šalių ekonominio išsivystymo lygio. Jų vyriausybėms skatinant  inovatyvius verslus, aktyviai gerinant verslo ir investavimo aplinką,  Baltijos šalys tampa vienu patraukliausių technologinių verslų centru su  aukštais tarptautiniais reitingais (pvz., Pasaulio banko „Doing  Business 2019“ reitinguose Lietuva 14-a, Latvija 19-a, Estija 16-a) bei  vienu iš talentų traukos centrų Europoje.

Dėl galimybės investuoti į šį fondą vėlesniame etape ir dėl galimybės  gauti finansavimą verslui iš šio fondo, prašome kreiptis tiesiogiai į  „Practica Capital“ komandą.

Apie „Practica Capital“:

„Practica Capital“ yra rizikos kapitalo fondų valdymo įmonė, įsteigta  2011 metais. Įmonės pagrindinė investavimo kryptis – Baltijos regiono  ar su Baltijos šalimis susiję inovacijomis ir technologijomis paremti  verslai pradinėje, ankstyvoje ir augimo stadijose. Įmonė taip pat valdo  24 mln. EUR dydžio „Practica Seed Capital“ ir „Practica Venture Capital“  rizikos kapitalo fondus, 2012 m. įsteigtus pagal Europos Investicijų  Fondo („EIF“), Ūkio ir Finansų ministerijų administruojamą „JEREMIE“  iniciatyvą, kuri finansuojama ES struktūrinių fondų lėšomis pagal  Lietuvos 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programą. Šiai dienai  „Practica Capital“ yra atlikusi daugiau kaip 40 investicijų, iš kurių 12  realizuotos. Įmonė yra gavusi įvairius vietinius ir tarptautinius savo  srities apdovanojimus. Daugiau informacijos: http://practica.vc.

Apie Verslo finansavimo fondą ir „Invegą“:

Rizikos kapitalo fondas „Practica Venture Capital II“ yra viena iš  kelių rizikos kapitalo finansinių priemonių, skirtų padėti smulkiajam ir  vidutiniam verslui gauti finansavimą, naudojant tiek viešojo, tiek  privataus sektoriaus investuojamas lėšas. Ši finansinė priemonė yra  įgyvendinama per fondų fondą „Verslo finansavimo fondas, finansuojamas  iš Europos regioninės plėtros fondo”, kurio valdytoja yra „Invega“1,  o įsteigė Ūkio ministerija kartu su Finansų ministerija finansuojant ES  fondų lėšomis pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų  programą Lietuvoje.

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) – 2001 metais LR  Vyriausybės įsteigta Lietuvoje veikianti nacionalinė plėtros įstaiga,  kurios akcijas valdo Ūkio ministerija. „Invega“ įgyvendina ir  administruoja įvairias finansines priemones, skirtas verslo finansavimui  skatinti, kurios finansuojamos iš ES fondų, nacionalinio biudžeto arba  iš jau kartą panaudotų ir į nacionalinius ar kitus fondus grįžusių lėšų.  Daugiau informacijos: http://invega.lt.

1„Invega“ patarėjas yra Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, daugiau informacijos: https://www.ebrd.com/news/2016/ebrd-and-invega-join-forces-for-risk-capital-funds-in-lithuania.html.

Šaltinis: UAB „Investicijų ir verslo garantijos“.


Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location