Gegužės 19 d.

MTEP išlaidų apskaitos rekomendacijos leidžia įmonėms generuoti apčiuopiamą naudą

2018-04-05 11:56 Dalintis:

Širvintų rajone įsikūrusiai įmonei UAB „Baltic Filter“, kuri gamina oro, salono, kuro, tepalo ir hidraulinius filtrus sunkvežimiams, lengviesiems automobiliniams bei specialios paskirties technikai, iškilo poreikis identifikuoti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas. „Mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą vykdome jau daugiau kaip 10 metų. Pradėjus vykdyti filtrų gamybą susidūrėme su iššūkiais siekdami gerinti jų kokybę bei optimizuoti gamybos procesus. Dėl šių priežasčių kreipėmės į mokslo įstaigas bei patys atlikinėjome įvairius tyrimus bei vykdėme daug eksperimentų“, – pasakojo Vytas Mazuronis, „Baltic Filter“ direktorius. Pagal specifinius reikalavimus iš užsakovų, įmonė pradėjo tobulinti gamybinę įrangą, gamybos procesus ir diegti inovacinius sprendimus filtruose. Buvo surenkami perdirbimui įvairiausi panaudoti filtrai, analizuojama jų sandara, ieškoma būdų, kaip galima pagerinti jų efektyvumą, prailginti naudojimo terminus bei efektyvinti jų gamybos procesus. „Apie pelno mokesčio lengvatas sužinojome iš MITA darbuotojų, kurie buvo atvykę konsultuoti LAUGEA klasterį, kurio nariais esame ir mes. Mums buvo atsiųsta visa būtina dokumentacija bei nuolatos teikiamos konsultacijos. Esame dėkingi už savalaikę ir profesionalią pagalbą“, – sako V.Mazuronis. Kelias ruošiant dokumentaciją nebuvo lengvas, nes įmonėje reikėjo atskirti MTEP veiklas nuo bendrai vykdomų, tinkamai jas aprašyti. Rengiant darbuotojų darbo laiko žiniaraščius, reikėjo aiškiai identifikuoti darbuotojus, kurie dirba su MTEP veiklomis. „Pirmojo projekto informacijos surinkimui į vieną vietą bei jos atskyrimui nuo bendrų veiklų, kad tinkamai pateiktumėme duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai, išties prireikė nemažai laiko. Šiuo metu jau turime patirties ir sėkmingai patys įgyvendiname MTEP veiklas bei jas deklaruojame“, – pasakojo įmonės direktorius. Įmonėms ketinančioms pasinaudoti mokestine lengvata, V. Mazuronis rekomenduoja pasinaudoti esama metodika ir rekomendacijomis, pradėti nuo MTEP veiklų identifikavimo, atskyrimo bendroje įmonės veikloje. **Daugiau apie rekomendacijas** Lietuvos inovacijų centras kartu su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra pagal iniciatyvą „InoSpurtas“ parengė MTEP išlaidų apskaitos vedimo ir MTEP projektų dokumentavimo rekomendacijas, kurios aktualios verslui. Jomis siekiama palengvinti MTEP išlaidų apskaitą ir MTEP projektų dokumentavimą planuojant, finansuojant, skatinant bei vertinant verslo vykdomas MTEP veiklas. **Rekomendacijas sudaro šios dalys:** • MTEP veiklų ir jų rezultatų dokumentavimo bei įforminimo tvarka; • MTEP išlaidų apskaitos vedimo tvarka; • MTEP požymių aprašymas bei metodika, pagal kurią patirtos sąnaudos priskiriamos MTEP veiklų sąnaudoms; • Patikros lapas (angl. „Check-list“) MTEP veiklų ir sąnaudų pagrindžiančių dokumentų identifikavimui. **Kaip parengtos MTEP rekomendacijos** MTEP išlaidų apskaitos vedimo ir MTEP projektų dokumentavimo rekomendacijos parengtos atsižvelgiant į: • MTEP sąvokos traktavimą Lietuvos Respublikos teisės ir normatyviniuose teisės aktuose; • MTEP išlaidų apskaitos reglamentavimą Lietuvos Respublikos teisės ir normatyviniuose teisės aktuose; • rekomendacijas dėl MTEP duomenų rinkimo ir teikimo pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Frascati vadovą 2015 „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros duomenų rinkimo bei teikimo rekomendacijos“ (angl. Frascati Manual 2015, Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development). Rekomendacijų rengimo metodologinį pagrindą sudaro Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme Nr. XI-242 įtvirtintos nuostatos, kad MTEP yra sisteminga kūrybinė gamtos, žmogaus, kultūros ir visuomenės pažinimo veikla ir jos rezultatų panaudojimas. MTEP apima tris veiklos sritis: fundamentinius mokslinius tyrimus, taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Rekomendacijose detalizuojami MTEP etapai nuo žinių įgijimo iki produkto sukūrimo pagal juos atitinkančios veiklos aprašymus ir numatomus veiklos rezultatus bei akcentuojama, kurie MTEP požymiai atitinkamame MTEP veiklos etape yra esminiai verslo subjektams, atskiriant ribą tarp eksperimentinės plėtros ir su ja susijusių veiklų, vykdant MTEP išlaidų apskaitą bei teikiant atitinkamą informaciją Statistikos departamentui ir Valstybinei mokesčių inspekcijai. Šios rekomendacijos integruoja „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros išlaidų apskaitos vedimo ir MTEP projektų dokumentavimo rekomendacijų (LIC, MITA, 2014) pagrindines nuostatas, MTEP veiklų vykdymo ir MTEP išlaidų apskaitos vedimo praktiką Lietuvoje, diegiant praktikoje MTEP etapų klasifikaciją. Su rekomendacijomis galima susipažinti [čia](http://lic.lt/lic/mtep-islaidu-apskaita/). Šaltinis: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location