Gegužės 21 d.

Mokslui imlioms įmonėms kurtis – žalia šviesa

2020-05-12 13:42 Dalintis:

Inovacijų kūrimo, verslumo ir startuolių skatinimas mokslo įstaigose įgauna didelę svarbą. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia naują konkursą ir kviečia kurti atžalines (angl. k. „spin-off"), mokslui imlias įmones arba startuolius, kurių veikla pagrįsta mokslinių tyrimų ir eksperimentine (MTEP) veikla ir glaudžiu bendradarbiavimu su universitetais. Bus finansuojami naujai įkurtų įmonių ir mokslo įstaigų MTEP projektai.

„Mokslo įstaigos turi didžiulį neišnaudotą sukurtų žinių potencialą, o taip pat didelį patentų bagažą, dažnai gulintį „stalčiuje“, kurių rezultatus galime panaudoti tikslingai, pritaikius verslo praktikoje, kuriant produktus ar sprendžiant tam tikrus visuomenei kylančius iššūkius. Tikimės paskatinti inovatyvių produktų, technologijų ar paslaugų komercinimo procesą bei jų patekimą į rinką“, – sako Mantas Biekšta, MITA Visuotinės dotacijos skyriaus vedėjas.

Konkurse kviečiami dalyvauti mokslininkai, tyrėjai, mokslo vadybininkai ir studentai, kurie raginami burtis į verslo komandas bei įdarbinti mokslo žinias. Steigiant atžalinę įmonę labai svarbu suburti kompetentingą komandą, turinčią vadybinių ir inovacinių gebėjimų. Didelis dėmesys bus skiriamas verslo plano parengimui ir produkto komerciniam potencialui įverti.

Pagal paskelbtą Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) rezultatų komercinimo konkursą didžiausia vienam projektui skiriama lėšų suma siekia iki 100 tūkst. eurų.

Pagal šią priemonę remiamos veiklos – mokslo ir studijų institucijoje sukurto prototipo išvystymas, jo išbandymas, demonstravimas, bandomosios partijos gamyba ir sukurto naujo produkto įvertinimas.

Projektai turėtų būti rengiami atsižvelgiant į 7 Sumanios specializacijos prioritetus: Energetika ir tvari aplinka; Sveikatos technologijos ir biotechnologijos; Agroinovacijos ir maisto technologijos; Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos; Išmanusis, netaršus, susietas transportas; Informacinės ir ryšių technologijos; Įtrauki ir kūrybinga visuomenė.

Pagal priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija. Priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu.

Šaltinis: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

Planuojami 2 šio konkurso etapai. Paraiškos pirmajam etapui teikiamos iki 2020 m. liepos 7 d., atrinkti konkurso dalyviai į antrąjį etapą bus pakviesti teikti paraiškas iki 2020 m. rugsėjo 21 d.

Daugiau informacijos apie priemonės kvietimą galima rasti ES investicijų svetainėje.

Konsultacijas teikia Inga Masilionytė-Larionova, tel. Nr.  +370 664 22923, el. p. inga.masilionyte-larionova@mita.lt.

Šaltinis: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location