Balandžio 20 d.

Moksliniams tyrimams ir ekspermentinei plėtrai – 78,7 mln. eurų ES investicijų

2019-10-17 13:00 Dalintis:

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) kartu su Ekonomikos ir inovacijų ministerija kviečia teikti paraiškas pagal ES investicijų priemonę „Eksperimentas“ mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veikloms vykdyti. Pagal pirmąjį priemonės „Eksperimentas“ kvietimą numatoma paskirstyti daugiau kaip 50 mln. eurų, pagal antrąjį – 22,7 mln. eurų ES investicijų.

„Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra bei inovacijos – ypatingai svarbūs verslo konkurencingumo didėjimui bei gali tapti visos valstybės gerovės pagrindu. ES investicijų priemonė ,,Eksperimentas“ atveria galimybes įmonėms investuoti į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, inovuojant ir kuriant naujus produktus rinkoms,“ – teigia Lietuvos verslo paramos agentūros direktorius Aurimas Pautienius-Želvys.

Pagal pirmąjį – bendrąjį - priemonės „Eksperimentas“ kvietimą bus finansuojamos MTEP veiklos, taip pat įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra ir kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose bei naujų produktų ir technologijų sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos. Didžiausia galima investicijų suma MTEP vykdymui – 1,2 mln. eurų, MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimui ar plėtrai – 3 mln. eurų, o produktų ir technologijų sertifikavimui – 200 tūkst. eurų.

Pagal antrąjį – regioninį - kvietimą investicijos bus skiriamos tik MTEP veikloms ir MTEP bei inovacijų infrastruktūrai, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose. Šiuo kvietimu maksimali numatoma finansavimo suma MTEP veiklai yra 400 tūkst. eurų, o investicijoms į MTEP ir inovacijų infrastruktūrą – 500 tūkst. eurų.

Pareiškėjais gali būti privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas) bei viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), kai vykdomos MTEP veiklos ir MTEP bei inovacijų infrastruktūros sukūrimas ar plėtra.

Projektų partneriais gali būti privatūs juridiniai asmenys bei mokslo ir studijų institucijos.

„Priemonės „Eksperimentas“ pagrindinis gero projektų paraiškų rengimo ir konsultacijų akcentas – kokybiškai parengtas pareiškėjo verslo planas ir MTEP rizikos valdymo veiksmai. „Eksperimento“ MTEP projektų sėkmė labiausiai susieta su aukštos kvalifikacijos projekto komanda, turinčia galimybes kurti taikomosiomis mokslo žiniomis grįstas technologijas ir produktus, kuriuos Lietuvos įmonės vėliau galės gaminti, sertifikuoti ir išleisti į tarptautinę rinką. Tokios technologijos ir produkcija turėtų leisti verslui išlikti konkurencingu vidutinės ar ilgesnės trukmės laikotarpiu,“ - pabrėžia LVPA direktorius.

ES investicijų priemonės „Intelektas. Bendri mokslo ir verslo projektai” ir „Eksperimentas” yra didžiausi pagal poveikį ES investicijų instrumentai Lietuvoje, prisidedantys prie mokslo, technologijų ir inovacijų plėtros, bendradarbiaujant verslo ir mokslo atstovams. Tikimasi didelio susidomėjimo „Eksperimento“ priemone, nes labiausiai tikėtina, kad šis kvietimas teikti paraiškas gali būti paskutinis 2020 m., siekiant užkonktraktuoti visas ES investicijų verslui lėšas iki gruodžio mėn. pabaigos.

Agentūra ir toliau telks kompleksines pastangas efektyviai suvaldyti paraiškų vertinimo procesą, todėl kviečia dalyvauti ir tuos klientus, kuriems neužteko laiko ar kitų resursų ankstesniuose „Intelektas. Bendri mokslo ir verslo projektai“ kvietimuose.

Paraiškos bus priimamos iki 2020 m. vasario 17 d. Paraiškų priėmimas vykdomas per Duomenų mainų svetainę (DMS).

Daugiau informacijos apie ES investicijų priemonę „Eksperimentas“ galite rasti čia.

Šaltinis: Lietuvos verslo paramos agentūra.

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location