Rugpjūčio 05 d.

MITA kviečia kreiptis dėl inovatyvios įmonės statuso suteikimo

2020-02-13 11:45 Dalintis:

Lietuvoje yra numatytos dvi mokesčių lengvatos įmonėms, kurios investuoja į mokslinius tyrimus ar eksperimentinę plėtrą (MTEP) bei viena lengvata įmonėms, kurios siekia technologinio atsinaujinimo. Lengvatų nauda – mažinamas pelno mokestis. Praktika rodo, kad daugelis įmonių Lietuvoje užsiima MTEP veikla, tačiau nepasinaudoja galimybe sutaupyti. Pelno mokesčio lengvata gali pasinaudoti bet kurioje srityje dirbančios įmonės – gamybos, statybos, paslaugų įmonės, logistikos kompanijos, transporto įmonės, IT įmonės ir kitos.

Mokesčių inspekcijos duomenimis, 2015-2018 m. dėl MTEP darbų sąnaudų lengvatų gautos 716 deklaracijos, pasinaudojo 360 įmonių, o lengvatų suma sudaro daugiau kaip 240 mln. eurų. 2019 m. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra gavo 52 paraiškas dėl MTEP veiklų pripažinimo, kurias teikė 26 įmonės.

Siekiant paskatinti įmonės investuoti į MTEP, aktyviau naudotis lengvatomis Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) supaprastino MTEP veiklų pripažinimo procesą bei patvirtinto inovatyvios įmonės statusą.  

„Inovatyvios įmonės statusas – tai naujovė ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, kuri atveria įmonėms kelius į inovatyvios veiklos pripažinimą, patogesnį ir greitesnį MTEP veiklų identifikavimą, kuomet šią veiklą įmonės galės atlikti savarankiškai“, – sako MITA direktorius Kęstutis Šetkus.

Siekdama palengvinti įmonėms tenkančią administracinę naštą, MITA atnaujino Ūkio subjektų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vertinimo tvarkos aprašą. Supaprastinta prašymo forma, numatyta galimybė gauti ekspertų išvadą dėl planuojamų vykdyti (iki šiol buvo galimybė gauti išvadą tik dėl įvykdytų darbų) MTEP veiklų, integruotos Eksperimentinės plėtros vertinimo metodikos nuostatos, kurios užtikrina vieningą MTEP supratimą ir vertinimą, įtraukta galimybė įmonėms gauti inovatyvios įmonės statusą.

Inovatyvios įmonės statusas – įmonei suteikiamas statusas, patvirtinantis, kad įmonė turi gebėjimus savarankiškai identifikuoti MTEP ir atskirti MTEP veiklas nuo kitų susijusių įmonės veiklų. Taikoma tik siekiant pasinaudoti pelno mokesčio lengvatomis. Įmonė, siekianti gauti inovatyvios įmonės statusą, turi turėti bent 2 darbuotojus, įtrauktus į MITA ekspertų duomenų bazę.

Nuo vasario 10 d.  įmonės norėdamos gauti inovatyvios įmonės statusą, turi užpildyti elektroninę prašymo paraiškos formą MITA svetainėje.

Jei įmonė nutraukia darbo santykius su minėtais darbuotojais-ekspertais, ji privalo informuoti apie tai per 5 darbo dienas ir nurodyti kitus darbuotojus, tuomet MITA spręs dėl tolimesnio inovatyvios įmonės statuso pratęsimo arba sustabdymo.

Kaip tapti MITA ekspertu

Kandidatais į ekspertus gali būti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų, įmonių, pramonės asociacijų, kitų organizacijų siūlomi atstovai, taip pat mokslininkai, tyrėjai ir verslininkai savarankiškai siūlantys savo kandidatūras.

Kandidatai, siekiantys tapti MITA ekspertais, per E.mokslo vartų sistemą pateikia užpildytą eksperto anketą. Kandidatai, pateikę visus reikalingus duomenis bei atitinkantys ekspertams keliamus reikalavimus, įtraukiami į MITA ekspertų duomenų bazę.

Su detaliais reikalavimais kandidatams ir ekspertinio vertinimo proceso organizavimu galima susipažinti MITA svetainėje.

Kontaktai pasiteirauti:

Dėl inovatyvios įmonės statuso: Daiva Keršienė, +370 604 798 28 daiva.kersiene@mita.lt

Dėl ekspertų registracijos: Audrius Žvikas, +370 679 56443, audrius.zvikas@mita.lt


Šaltinis: Mokslo, Inovacijų ir Technologijų Agentūra

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location