Gegužės 19 d.

Miestas prie Nevėžio smagiai investuoja, linksmai švenčia

2021-09-06 17:40 Dalintis:

„Mėgaukis akimirka“ - skelbia Panevėžys, kviesdamas į trijų dienų šventę. Miestas, kuriame dera pramonė ir menas, investuojantis ir besiplečiantis regiono centras šiandien pradeda minėti 518-ąjį gimtadienį.

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) sveikina miestą, kurio pokyčiai gali nustebinti ilgiau jame nebuvusius. Vien tik pagal sutartis su LVPA čia įgyvendinta ar tebevykdomi per 82 mln. Eur vertės projektų.

Pasak LVPA Investicijų valdymo tarnybos direktorės pavaduotojo Arūno Burinsko, spartūs investavimo tempai tiek mieste, tiek regione patvirtina, kad Panevėžys sugeba tesėti duotus pažadus, nepaisant verslo planus jaukusių pastarųjų pandemijos metų.

„Net ir laimėjus ES lėšomis remiamų projektų konkursus, įmonėms ne visada lengva juos įgyvendinti. Todėl smagu matyti Panevėžio pastangas, kurios atsispindi džiuginančiuose skaičiuose“, − negaili gerų žodžių gimtadienį švenčiančiam Panevėžiui A. Burinskas.

Milijonai investicijoms

Panevėžio miesto projektams skirtas finansavimas sudaro didžiąją dalį viso regiono agentūros finansuojamiems projektams tenkančių ES investicijų. Miesto 99 projektams iš LVPA administruojamų priemonių skirta 36 mln. EUR, o viso regiono 172 projektuose ES investicijos sudaro kiek daugiau nei 84 mln. Eur.

Kartu su LVPA Panevėžio mieste baigti 59 projektai, kuriems skirta beveik 20 mln. Eur, 40 - įgyvendinami, jiems skirtas 16 mln. Eur finansavimas.

Mieste vykdytiems ar tęsiamiems 26 energetikos projektams 2014−2020 m. periodu pagal pasirašytas su LVPA sutartis skirta 15,2 mln. Eur. Pagrindinei jų vykdytojai AB „Panevėžio energija“ suteikta per 11 mln. Eur ES investicijų šilumos tinklams modernizuoti, katilinėms rekonstruoti, biokuro naudojimo šilumos gamybai skatinti.

Miestas rūpinasi ir saugesne aplinka, modernizuodama gatvių apšvietimą - pagal Panevėžio miesto administracijos su LVPA sudarytą sutartį tam skirta 2 mln. Eur ES investicijų.

Panevėžyje kartu su LVPA vykdytiems ar tebevykdomiems 66 verslo projektams skirta beveik 20 mln. Eur, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) 6 projektams - bemaž 723 tūkst. Eur, vienam turizmo projektui – 96,5 tūkst. Eur ES investicijų.

Sėkmės istorijų pavyzdžiais gali būti UAB „Burbuliukas ir Co“, UAB „Platinum Horse“, UAB „IOCO Packaging“, UAB „DT Artelė“ ir dar dešimtys kitų Panevėžio bendrovių.

Gimęs tarpupyje

Panevėžio miesto įkūrimo diena laikoma rugsėjo 7-toji. Seniausias iš dabar žinomų dokumentų, kuriame miestas minimas, yra Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Aleksandro 1503 m. rugsėjo 7 dienos raštas. Juo didysis kunigaikštis dovanojo žemę tarp Lėvens ir Nevėžio upių Ramygalos klebonui su sąlyga, kad šioje teritorijoje būtų pastatyta bažnyčia, kuri kovotų su krašte dar labai gaja pagonybe.

Dovanotoje žemėje dešiniajame Nevėžio krante buvo pastatyta medinė bažnyčia ir klebonija. Priešais bažnyčią buvo turgaus aikštė. Šiai gyvenvietei prigijo Senojo Panevėžio vardas.

1994 m. Panevėžio miesto taryba vienbalsiai nusprendė rugsėjo 7-ąją paskelbti Panevėžio miesto diena ir ją kasmet minėti.

Šaltinis: LVPA

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location