Gegužės 19 d.

LVPA paaiškina: dėl neįvykusių renginių ir atšauktų kelionių išlaidų apmokėjimo

2020-05-12 16:15 Dalintis:

Šiuo metu kyla klausimų, kaip apibrėžiamos ir deklaruojamos tinkamos finansuoti išlaidos, kai tai susiję su neįvykusių renginių ir atšauktų kelionių išlaidų apmokėjimu.

Atsižvelgiant į LR Finansų ministro 2020 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-121 punktą 513. „Nustačius režimą, jo galiojimo laikotarpiu tinkamos finansuoti yra šios išlaidos“:

513.2 „projektų vykdytojų planuotų (projekto sutartyje numatytų) ir nuo 2020 m. vasario 1 d. iki režimo atšaukimo dėl režimo neįvykusių renginių, atšauktų kelionių, nebaigtų stažuočių, studijų ir panašaus pobūdžio nebaigtų tęstinių veiklų apmokėtos išlaidos, jeigu tokių išlaidų nebuvo galima išvengti arba lėšų joms apmokėti susigrąžinti kitais būdais. Šiame papunktyje  nurodytos išlaidos nelaikomos tinkamomis finansuoti, jeigu tokios išlaidos buvo skirtos projektui administruoti, kai projekto netiesioginės išlaidos apmokamos pagal fiksuotąją normą.“ ir punktą Nr. 517 „Kai patiriamos išlaidos, kurias įgyvendinant projektą buvo numatyta apmokėti pagal fiksuotuosius įkainius ar fiksuotąsias sumas, nustatytus Taisyklių 425.3 papunktyje nurodytu atveju, tačiau dėl režimo projekto vykdytojas negali užtikrinti, kad būtų įgyvendintos visos fiksuotiesiems įkainiams ar fiksuotosioms sumoms taikomos sąlygos, veiklų įgyvendinimo išlaidų tinkamumas finansuoti įrodomas išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentais, net jeigu tai nebuvo nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše ar projekto sutartyje. Tokiu atveju įgyvendinančioji institucija užtikrina, kad būtų išvengta dvigubo projekto išlaidų deklaravimo mokėjimo prašymuose.“ Projekto vykdytojams deklaruojant aukščiau minėtuose punktuose patirtas išlaidas prašome kartu su mokėjimo prašymais pateikti šiuos dokumentus:

  1. PVM sąskaitos faktūros ar lygiaverčiai įrodomieji dokumentai;
  2. Kreditinė PVM sąskaita faktūra ar lygiaverčiai įrodomieji dokumentai (jeigu sudaromos);
  3. Dalyvių registraciją patvirtinantys dokumentai;
  4. Susitarimą dėl dalyvavimo misijoje ar renginyje patvirtinimo dokumentai (el. laiškas ar kitas dalyvavimo misijoje, renginyje įrodantis patvirtinantis dokumentas);
  5. Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai;
  6. Dokumentai įrodantys, kad projekto vykdytojas kreipėsi į paslaugos tiekėją ir gavo neigiamą atsakymą dėl apmokėtų lėšų grąžinimo (pvz. el. laiškas su kreipimusi į kelionių agentūrą, dėl neįvykusių skrydžių lėktuvo bilietų apmokėjimo grąžinimo ir kelionių agentūros atsakymas).

Šaltinis: Lietuvos verslo paramos agentūra.

                          

         

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location