Gegužės 21 d.

Lietuvos mokslo taryba dalyvaus projekte apie mokslinių tyrimų ir tyrėjų vertinimo pokyčius plėtojant atvirojo mokslo praktiką

2022-09-05 12:00 Dalintis:

Europos Komisija 3 metus finansuos OPUS (angl. Open Universal Science) projektą, pagal kurį 18 įvairių Europos šalių mokslinius tyrimus finansuojančių institucijų aiškinsis, kokie mokslinių tyrimų ir tyrėjų vertinimo pokyčiai padėtų stiprinti atvirojo mokslo praktiką.

Projekto koordinatorius PLOCAN – Kanarų salų vandenyno mokslinė ir technologinė infrastruktūra (angl. Oceanic Platform of the Canary Islands). Projektas finansuojamas „Europos horizonto“ programos WIDERA lėšomis.

Vykdant OPUS numatyta parengti priemones, kurios, tobulinant mokslinių tyrimų ir tyrėjų vertinimą, padėtų formuoti paskatos būdus tyrėjams taikyti atvirojo mokslo praktiką. Priemonės bus skirtos diegti atnaujintus procesus mokslinius tyrimus atliekančiose institucijose (angl. Research Performing Organisations, RPO) ir mokslinius tyrimus finansuojančiose organizacijose (angl. Research Funding Organisations, RFO). Projekte dėmesys kreipiamas į mokslinių tyrimų vertinimo sistemos reformą bei institucijų pasirengimą taikyti atvirojo mokslo praktiką.

Atvirojo mokslo praktika apima šias veiklas: atvirą prieigą prie mokslinių tyrimų rezultatų, ankstyvą ir atvirą dalijimasis mokslinių tyrimų rezultatais, atvirąjį recenzavimą, priemonių rezultatų atkuriamumą ir piliečių, pilietinės visuomenės ar galutinių vartotojų įsitraukimą į mokslinių tyrimų ir inovacijų procesą bei turinio kūrimą.

Numatyta pristatyti naujausią literatūrą apie atvirąjį mokslą, intervencines priemones, kurių reikia įgyvendinant atvirojo mokslo sistemos reformą. Bus parengti šių priemonių stebėsenai skirti rodikliai ir metrika, kuriamos ir išbandomos skatinimo priemonės tyrėjams taikyti atvirojo mokslo praktiką. Priemonės bus išbandytos trijose RPO (Lisabonos Novos universitete, Rijekos universitete (Kroatija) ir Kipro universitete), ir dviejose FRO (Lietuvos mokslo taryboje ir UEFISCDI – Rumunijos Aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir plėtros bei inovacijų finansavimo agentūroje).

Siekiant didinti projekto veiklų žinomumą, stiprinti pasitikėjimą rezultatais ir gerinti bendruomenės supratimą apie atvirąjį mokslą, pilotinių veiklų rezultatai bus pristatomi viešosios politikos siūlymuose ir teminiuose seminaruose.

Šaltinis: Lietuvos mokslo taryba

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location