Gegužės 30 d.

Lietuvos ir Latvijos agentūros pasirašė bendradarbiavimo skatinant inovacijas susitarimą

2018-06-11 14:30 Dalintis:

Siekiant stiprinti Baltijos šalių bendradarbiavimą ir užtikrinti tarpusavio keitimąsi informacija inovacijų ir technologijų perdavimo srityje, Latvijos investicijų ir plėtros agentūra (LIAA) ir Lietuvos Mokslo, inovacijų ir technologijos agentūra (MITA) pasirašė bendradarbiavimo susitarimą. „Mes džiaugiamės užmegzta partneryste su LIAA, kuri svarbi siekiant skatinti abiejų šalių verslo dalyvavimą MTEP veiklose ir atveria kelius tarptautiškumui. Šis bendradarbiavimas suteikia daug galimybių dirbti kartu Baltijos jūros regione, dalintis gerąja praktika kuriant tvarią inovacijų ekosistemą. Glaudus kaimyninių šalių bendradarbiavimas atveria verslui vartus į Europos ir Rytų rinkas“, – teigė MITA direktorius Kęstutis Šetkus. „LIAA, bendradarbiaudama su MITA, aktyviai dalyvaus įvairiose inovacijų ir technologijų perdavimo skatinimo iniciatyvose, dalinsis informacija bei kompetencijomis kartu su verslo ir mokslo bendruomene. Tikimės, kad bendros inciatyvos prisidės prie sėkmingo Latvijos ir Lietuvos inovacijų pripažinimo užsienyje ir sudarys pagrindą konkurencingų tarptautinių projektų atsiradimui technologijų perdavimo srityje“, – pasirašydamas sutartį sakė LIAA direktorius Andris Ozols. Bendradarbiavimo susitarimu numatoma keistis informacija, skatinti Baltijos šalių inovacijų ekosistemos plėtrą, dalintis apžvalgomis, rekomendacijomis, skatinti aktyvesnį mokslinių tyrimų organizacijų bei verslo bendradarbiavimą, prisidėti prie bendrų projektų inicijavimo Latvijoje ir Lietuvoje. Bus organizuojamos jungtinės inovacijų ekosistemos dalyvių bendradarbiavimo užtikrinimo priemones, taip pat didinamas visuomenės informuotumas apie verslininkų ir mokslininkų bendradarbiavimą bei technologijų perdavimo projektus. **APIE LIAA** LIAA – Latvijos investicijų ir plėtros agentūra yra viešojo sektoriaus institucija, kurios steigėja yra Latvijos Respublikos ekonomikos ministerija. Įsteigta 1993 metais kaip Latvijos plėtros agentūra, vėliau, 2003 metais, tapo Latvijos investicijų ir plėtros agentūra, o 2016 m, sujungta ir su Latvijos turizmo plėtros agentūra (LTDA) siekiant efektyvesnio valdymo turizmo srityje. LIAA padeda pritraukti investicijas, kuruoja įmonių investicijų ir eksporto duomenų bazes, padeda surasti verslo partnerius. Ji taip pat skiria valstybės finansavimą („grantai“ verslui) mokslinių tyrimų, inovacijų ir technologijų projektams 2014-2020 m. Agentūra atsakinga ir už Latvijos dalyvavimo skatinimą ES programoje “Horizontas 2020”.

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location