Vasario 28 d.

Lietuvos įmonė siekia naudoti virtualios realybės technologijas psichoterapijos priemonėms kurti

2019-07-04 17:00 Dalintis:

Virtuali realybė (VR) – tai kompiuterinės technikos ir programinės įrangos interaktyvaus modeliavimo pagalba sukurta sintetinė aplinka, kuri išvaizda ir pojūčiais primena realaus pasaulio objektus ir įvykius. Virtuali realybė gali būti pritaikoma įvairiose srityse, pavyzdžiui: karo pramonėje, atliekant kosmoso tyrinėjimus, mokslinius tyrimus, pramogoms, gaminant įvairius produktus, architektūriniams sprendimams, navigacijai, turizmui, sportui, reklamai ir medicinai.

Sparčiai vystantis technologijoms bei atsižvelgiant į plačias virtualios realybės pritaikymo galimybes, rinkoje pasirodo vis daugiau įvairių virtualios realybės įrenginių, tačiau dažnu atveju jiems trūksta turinio. Kokybiško turinio sukūrimas reikalauja specialių žinių, įgūdžių, mokslinių tyrimų. Analizuojant mokslinę literatūrą, pastebima, kad medicinos sritis yra ypač jautri virtualios realybės turinio kūrimui. Ši sritis reikalauja moksliškai pagrįstų tyrimų, kad sukurtas turinys būtų tinkamas naudoti ir turėtų gydomąjį poveikį.

Siekdama prisėdėti prie naujų technologijų kūrimo medicinos srityje, UAB „SneakyBox“ įgyvendino projektą „Virtualios realybės technologijų panaudojimas, kuriant naujas psichoterapijos priemones“, kurio trukmė 24 mėn. Projektas buvo iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Virtualios realybės panaudojimas gali būti tiesiogiai pritaikomas pacientų reabilitacijai. Virtualios erdvės, personažo, objekto kontaktas su pacientu gali padėti įveikti tam tikras psichikos ir somatines ligas. Žmonės yra socialios būtybės, kurioms pokalbiai, bendravimas su kitais žmonėmis yra įprastas reiškinys. Šie pokalbiai daro įtaką žmonių elgsenai, požiūriui ir emocijoms. Todėl virtuali terpė gali būti panaudojama šiems pokalbiams ar vaizdiniams sukurti.

Kalbėdamiesi su virtualiu žmogumi, pacientai lygiai taip pat gali išgyventi suprogramuotas emocijas ir būti jų veikiami. Virtualūs pokalbiai, situacijos gali būti ypač naudingi norint pagerinti kalbos įgūdžius. Šis būdas taip pat gali būti pritaikytas žmonėms, turintiems socialinių baimių. Tokie virtualūs pokalbiai gali padėti integruotis į visuomenę, atsikratyti pavienių žmonių kontakto ar auditorijos baimės. Taip pat virtualios erdvės pritaikymas gali būti naudojamas kitiems nerimo sutrikimams gydyti, pavyzdžiui, aukščio ar skrydžio baimėms įveikti. Tokių virtualių programų pritaikymas reabilitacijoje turi didelį privalumą, nes terapeutas gali stebėti paciento pažangą ir atitinkamai keisti užduočių sudėtingumo lygį. Gali būti sukuriamos sudėtingesnės užduotys, situacijos negu taikytos gydymo pradžioje. Terapeutas gali kontroliuoti virtualaus žmogaus neverbalinę elgseną, pavyzdžiui, veido išraiškos ir galvos judesius, žodinį elgesį, balso intonaciją, arba keisti aplinkos vaizdą, vis didinant aukščio pojūtį, taip manipuliuojant paciento emocijomis ir sukuriant skirtingas paciento komunikavimo situacijas su virtualiu žmogumi bei aplinka.

Virtualios realybės pritaikymas reabilitacijai yra itin reikšmingas technologinis atradimas. Virtuali erdvė gali būti naudojama ne tik psichikos sutrikimams gydyti ar kineziterapijai, ji taip pat gali būti pritaikoma ir žmogaus fizinei reabilitacijai, ergoterapijai – dėmesio koncentracijai, atminties, kognityvinių funkcijų lavinimui, rankos funkciniams judesiams lavinti, reakcijos greičiui, koordinacijai.

Įgyvendindama projektą įmonė ištyrė virtualios realybės technologijų panaudojimo poveikį psichikos sutrikimams gydyti bei gautų rezultatų pagrindu sukūrė dvi intervencijos priemones, skirtas viešojo kalbėjimo baimei ir panikos sutrikimams gydyti.

Viešojo kalbėjimo baimė – baimė kalbėti kitų asmenų akivaizdoje pasitaiko gana dažnai bendroje populiacijoje. Projekto metu buvo atliktas žvalgomasis tyrimas viešojo kalbėjimo baimei įveikti, kurio pagrindu sukurta virtuali realybė buvo vystoma toliau, kuriant skirtingas aplinkas viešojo kalbėjimo baimei gydyti.

Panikos sutrikimams gydyti paprastai taikomas medikamentinis gydymas, tačiau, remiantis įvairių eksperimentinių tyrimų duomenimis, vienas iš efektyviausių būdų šiems sutrikimams gydyti yra kognityvinės elgesio terapijos taikymas, apimantis ir in vivo ekspoziciją, kurios pagrindu pacientui sukuriama erdvė, kurioje jis patenka į baimę keliančią situaciją ar susiduria su baimę keliančiu objektu realybėje. Projekto įgyvendinimo metu buvo sukurti aplinkų rinkiniai, pritaikyti pacientams, siekiantiems laipsniškai įveikti baimę ir nerimą keliančias situacijas.

Atsižvelgiant į tai, kad virtuali realybės terapija yra šio amžiaus atradimas, kurią naudojant šalia tradicinių medicinos metodų, galima paspartinti paciento gijimo procesus bei atitinkamai sutaupyti daugybę lėšų, kurios būtų skirtos medikamentiniam gydymui, UAB „SneakyBox“ projekto įgyvendinimo metu atliktais tyrimais bei jų pagrindu sukurtomis intervencijos priemonėmis psichoterapiniams sutrikimams gydyti padarė svarbų žingsnį sveikatos technologijų srityje tiek Lietuvos, tiek Baltijos šalių regiono, tiek pasauliniu mastu, prisidedant prie netradicinių, inovatyvių gydymo metodų kūrimo plėtros.

UAB „SneakyBox“ yra profesionali IT produktų kūrimo kompanija, užsiimanti žaidimų kūrimu personaliniams kompiuteriams bei mobiliosioms platformoms, tačiau įmonė taip pat didelį dėmesį skiria interaktyviems, papildytos realybės technologiniams sprendimams kurti.

Sukrusi intervencijos priemones, skirtas viešojo kalbėjimo baimei ir panikos sutrikimams gydyti, įmonė dabar tikisi surasti klinikas, kurios norėtų prabandyti šį produktą ir žinoma įsigyti licenciją jį naudoti. Šiuo klausimu įmonė jau kreipėsi į Lietuvos inovacijų centrą – vieną iš Enterprise Europe Network atstovų Lietuvoje, padedantį surasti tarptautinių partnerių užsienio rinkose.

Šaltinis: UAB „SneakyBox“.

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location