Gegužės 21 d.

Kviečia teikti pastabas „Inogeb LT“ projektų atrankos kriterijams

2018-04-11 15:10 Dalintis:

Ūkio ministerija pakartotinai teikia viešam aptarimui pasiūlymus dėl [priemonės „Inogeb LT“ projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo](http://www.esinvesticijos.lt/main/lt/dokumentai/priemones-01-2-1-lvpa-v-825-inogeb-lt-pasiulymai-del-projektu-atrankos-kriteriju-nustatymo-ir-keitimo). Kviečiame teikti pastabas iki 2018 m. balandžio 16 d. Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@ukmin.lt. Pagal priemonę remiamos veiklos: * technologijų pažangos ir inovacijų populiarinimas; * inovacijų paramos paslaugų prieinamumo ir kokybės stiprinimas, kuris apima inovacijų partnerystės skatinimą, technologijų paiešką, vertinimą ir technologijų perdavimą, konsultacijas dėl intelektinės nuosavybės teisių apsaugos, naujų produktų parengimo ir pateikimo į rinką, naujų inovacinių įmonių steigimo ir plėtros, mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) srityje veikiančių klasterių plėtros, įmonių dalyvavimo tarptautinėse MTEPI programose ir projektuose, teikiant pagalbą partnerių paieškai, veiklų identifikavimui, paraiškų rengimui, ekspertinę bei metodinę pagalbą dėl ikiprekybinių pirkimų įmonėms, ketinančioms dalyvauti dalyvio teisėmis ikiprekybiniuose pirkimuose, ir (ar) perkančiosioms organizacijoms dėl ikiprekybinių pirkimų vykdymo ir kitas inovacijų paramos paslaugas. * Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ įgyvendinimo fasilitavimas. Šaltinis: Lietuvos verslo paramos agentūra.

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location