Balandžio 10 d.

Kviečia dalyvauti 10-oje jaunųjų mokslininkų konferencijoje

2020-02-19 16:54 Dalintis:

Lietuvos mokslų akademijos Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius, Technikos mokslų skyrius ir asociacija INFOBALT organizuoja LMA 10-ąją jaunųjų mokslininkų konferenciją „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“. Konferencijos globėjas – Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas. Jaunųjų mokslininkų konferencijos (toliau – JMK) tikslas – apžvelgti pateiktus geriausius jaunųjų mokslininkų darbus iš matematikos, fizikos, biochemijos, chemijos, astronomijos, elektronikos, informatikos, mechanikos, energetikos, medžiagotyros, statybos inžinerijos mokslų ir jų sandūrų, taip pat susipažinti su jaunųjų mokslininkų mokslinių interesų problematika, jos suvokimo horizontu, aktualumu ir atitikimu dabarties iššūkius.

Konferencijos darbą numatoma organizuoti trijose sekcijose: Fizinių mokslų, Technologijos mokslų, Inovacijų ir skaitmeninės ekonomikos. Inovacijų ir skaitmeninės ekonomikos sekcija – tai nauja organizatorių iniciatyva 2018 m. įsteigta sekcija siekiant pritraukti į konferenciją tyrėjus, nagrinėjančius šias problemas: mokslo tyrimų rezultatai ir išradimai, leidžiantys plėtoti ir atnaujinti gaminamos produkcijos (paslaugų) nomenklatūrą, tobulinti technologijas bei jų gamybą diegiant vidaus bei užsienio rinkose; naujų idėjų generavimas ir jų įgyvendinimas kuriant naujus gaminius, procesus ar paslaugas, lemiančias nacionalinės ekonomikos ir užimtumo didėjimą, inovacijas diegiančios kompanijos pelno augimą; sėkmingas naujų technologijų, idėjų ir metodų komercinis taikymas pateikiant rinkai naujus arba tobulinant jau esančius produktus bei procesus; skaitmenizacijos ir skaitmeninių technologijų poveiko ekonominėms ir socialinėms veikloms tyrimai.

Konferencija vyks Lietuvos mokslų akademijoje 2020 m. kovo 17 d. Konferencijoje planuojami žodiniai (12 min., iš jų 10 min. pranešimas ir 2 min. klausimams) ir stendiniai pranešimai. Kviečiami dalyvauti jaunieji mokslininkai (studentai, turintys mokslo publikacijų recenzuojamuose mokslo žurnaluose, magistrai, rezidentai, doktorantai, mokslų daktarai, podoktorantūros stažuotojai, verslo ir inovacijų specialistai (iki 40 metų amžiaus).

Kviečiame įvairių institucijų jaunuosius mokslininkus iki 2020 m. kovo 4 d. 12 val. teikti paraiškas dalyvauti konferencijoje nurodant pasirinktą sekciją. Paraišką sudaro:

• autorius (-iai),

• pranešimo pavadinimas,

• trumpa pranešimo santrauka (iki 200 žodžių, Times New Roman šriftu, 12),

• publikacijų sąrašas,

• autoriaus gyvenimo aprašymas (CV),

• kontaktiniai duomenys (būtinas mob. tel. Nr.),

• paraiškoje nurodyti, koks bus pranešimas – žodinis ar stendinis.

Minėtą medžiagą (Word formatu) ir duomenis elektronine forma teikti el. paštu: 

s.aukstinaitiene@lma.lt (fiziniai mokslai)
b.jaskelevicius@lma.lt (technologijos mokslai, inovacijos ir skaitmeninė ekonomika)


Pranešimų santraukos bus paskelbtos LMA interneto svetainėje. JMK pranešimų autoriai bus informuoti apie atrankos rezultatus ir derinama programa. Konferencijos programa bus paskelbta LMA interneto svetainėje (kovo 9–10 d.). JMK organizacinis komitetas vertins skaitytus pranešimus ir išrinks 10 geriausių pranešėjų, kuriems bus įteikti LMA diplomai.


Diplomų teikimo iškilmės vyks 2020 m. kovo mėn. pabaigoje (tiksli data bus derinama su Ministru Pirmininku).


Konferencijos rėmėjas INFOBALT įsteigė stipendijas geriausiems 2020 m. jauniesiems mokslininkams, kurių darbai bus išskirtinio mokslinio lygio informacinių ir ryšių technologijų srityje bei intensyvaus jų taikymo moksliniuose tyrimuose ar kitose dalykinėse srityse. Būsimus stipendiatus iš JMK organizacinio komiteto atrinktų pranešėjų papildomai pagal INFOBALT stipendijos konkurso nuostatus vertins INFOBALT komisija.
Kiti atrinkti geriausieji darbų autoriai bus apdovanoti vertingais prizais ir diplomais.


Informaciją apie Jaunųjų mokslininkų konferenciją, jos Organizacinį komitetą, INFOBALT stipendijos konkurso nuostatus rasite Lietuvos mokslų akademijos svetainėje http://www.lma.lt/.
Tiesioginė nuoroda http://www.lma.lt/infobalt-vardines-stipendijos
Kviečiame dalyvauti pranešimo rengimo mokymuose!


Jauniesiems mokslininkams yra suteikiama galimybė dalyvauti pranešimo rengimo mokymuose. Mokymų trukmė – 4 akademinės valandos. Mokymuose bus pristatyta Stanfordo mokslo instituto pranešimų rengimo metodika NABC ir pateikti praktiniai sėkmingų pristatymų pavyzdžiai. Registracija į mokymus vyksta el. paštu rasa@vitp.lt iki 2020 m. vasario 10 d. Mokymuose gali dalyvauti visi jaunieji mokslininkai, planuojantys dalyvauti jaunųjų mokslininkų konferencijoje 2020 metais.


Alternatyvūs mokymų laikai:
2020 m. vasario 19 d. 15.00–18.00 val.
2020 m. vasario 20 d. 15.00–18.00 val.

Šaltinis: Lietuvos mokslų akademija.

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location