Lapkričio 28 d.

Klaipėdiečių tyrimų laivas „Mintis“ uoste neužsibūna

2018-07-20 14:40 Dalintis:

„Kas turi laivų, žino, kad  didžiausia nuodėmė laikyti juos pririštus prie krantinės. Mūsų laivas  „Mintis“ beveik visuomet išplaukęs į jūrą. Turime užsakymų visiems šiems  metams ir net kitiems į priekį. Į uostus laivas atplaukia tik tada, kai  reikia pasikeisti įguloms, nusipirkti maisto, pasipildyti vandens ar  slėptis nuo audros“, - sakė Klaipėdos universiteto (KU) Jūros tyrimų  instituto laivyno vadovas dr. Nerijus Blažauskas.

Mokslinių tyrimų laivas „Mintis“ jau  gerai žinomas tarptautiniu mastu. Ypač toms verslo įmonėms, kurios  susijusios su jūrinių vėjo elektrinių statyba, povandeninių kabelių,  vamzdynų tiesimu ar inžineriniais darbais uostuose, vėjo elektrinių  parkuose. Nuolat sulaukiama paklausimų dėl įvairių tyrimų Baltijos ir  Šiaurės jūrose ar net Atlanto vandenyne. 

Daug darbų atliekama ne tik užsienio,  bet  ir mūsų šalies užsakovams. Nuo Lietuvos teritorinių vandenų ir  išskirtinės ekonominės zonos kartografavimo, Palangos paplūdimiams  pamaitinti reikalingo smėlio jūros dugne ir priekrantėje įvertinimo iki  tyrimų į mūsų šalį ateinančiam naujam verslui - jūrinių vėjo elektrinių  plėtrai.

Prisistačius pasaulio bendruomenei

Kaip pasakojo dr. N. Blažauskas, 2014 metų pabaigoje pastatytas ir perduotas KU mokslinių tyrimų laivas „Mintis“ iš karto po  parengiamųjų  darbų aktyviai  įsitraukė į projektus. 2016 metais  moderni jūros  tyrimų laboratorija buvo atplukdyta į Londoną ir Tarptautinėje  okeanologijos parodoje pristatyta  pasaulio jūrų tyrimų bendruomenei.

Viso pasaulio jūrų verslas - įrangos  gamintojai,  paslaugų teikėjai ir jų ieškotojai -  kartą per dvejus  metus susirenka į šią parodą susipažinti, atnaujinti kontaktus,  pažiūrėti, kas naujo vyksta. Klaipėdiečių „Mintis“ sulaukė daug dėmesio  iš įvairių institucijų ir šalių. Domėtasi laivo galimybėmis, gyvenimo ir  darbo sąlygomis, komandos patirtimi. Po parodos ėmė plaukti siūlymai  dėl bendradarbiavimo ir galimų projektų.

Vėjo elektrinės, kabeliai, vamzdynai 

Dabar pagrindiniai „Minties“ komandos  darbai, pasak KU laivyno vadovo,  – priešprojektiniai jūrinių vėjo  elektrinių statybai reikalingi tyrimai. Laivas, plaukdamas tame rajone,  kuriame planuojama įrengti vėjo elektrinių parką, nuotoliniu būdu tiria  geologines sąlygas ir jūros dugną,  ar nėra kliūčių, pavojingų objektų,  vykdo kitus būtinus darbus.

Kai jūrinės vėjo elektrinės jau  pastatytos, atliekami stebėsenos tyrimai. Tikrinama, ar teisingai  pakloti kabeliai, tiksliai toje vietoje, kaip numatyta projekte, ar  pakankamai giliai užkasti ir ar  nėra kur nors paplauti, išlindę į  paviršių.

Taip pat atliekama po vandeniu nutiestų  vamzdynų stebėsena - ar jie savo vietoje ir ar nėra kas nors pažeista,  paveikta korozijos. Tokius darbus  laivas „Mintis“ vykdė  ir  „Nord  Stream“ dujotiekio vamzdyno dalyje – ten,  kur jis susikerta su  povandeniniu „NordBalt“ elektros kabeliu.

Ir uostų plėtrai, ir statyboms jūroje

„Esame dalyvavę jau ne viename projekte  statant  jūroje hidrometeorologines stotis. Tai tokie plūdurai, ant  kurių sumontuota įvairių jutiklių stebėti tam tikrus atmosferos ir  vandens aplinkos komponentus bei parametrus, pavyzdžiui, vėjo stiprumą  ir kryptį, vandens druskingumą, skaidrumą“,  - vardijo dr. N.  Blažauskas.

Laivas „Mintis“ taip pat atlieka grunto  ir jūros dugno geomechaninių savybių tyrimus, skirtus, pavyzdžiui, uostų  plėtrai. Užsakovus taip pat domina vandens ir grunto mėginių biologinė  analizė.

Kartais laivas naudojamas kaip platforma  narams – specialioms brigadoms žmonių, turinčių, pavyzdžiui, uždengti  atsidengusius kabelius ar atlikti kitus inžinerinius darbus. Jis  dalyvauja ir gelbėjimo darbuose.

Strateginiai projektai

„Dažniausiai galutinis naudos gavėjas  yra užsienio kompanijos, užsakančios tyrimus. Bet ne vien. Pavyzdžiui,  pernai atlikome jau gana nemažai darbų - turbūt daugiau nei mėnesį -  vien Lietuvos užsakovams“, - pabrėžė KU laivyno vadovas.

Didžiausias darbas – atnaujintas  Lietuvos teritorinių vandenų ir išskirtinės ekonominės zonos geologinis  kartografavimas. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos  užsakymu atlikti jūros dugno paviršinės ir giluminės sandaros  geologiniai tyrimai, sudaryti didelės dalies Lietuvai priklausančios  vandens teritorijos geologiniai žemėlapiai. Pasak dr. N. Blažausko, šis  nacionalinis projektas labai svarbus visiems. Dešimtmečiais tokiam  darbui Lietuva neturėjo nei tinkamo laivo, nei pajėgumų. Pernai pavyko  tyrimus atnaujinti. Tikimasi, kad kitąmet vėl pavyks gauti finansavimą  ir darbą tęsti.

Dar vienas strategiškai svarbus Lietuvai  projektas, į kurį buvo įsitraukęs laivas „Mintis“, – smėlio, reikalingo  Palangos paplūdimiams, įvertinimas. Kiek jo yra jūroje ir kokios  kokybės. Dugno ir priekrantės tyrimai, kurį ruožą būtina pamaitinti.

Naujam jūrų verslui

„Lietuvai reikėjo tokio laivo, kuriuo  būtų galima atlikti daug įvairių darbų, - sakė vienas „Minties“  atsiradimo iniciatorių dr. N. Blažauskas. - Stengėmės jį padaryti kiek  įmanoma kompleksiškesnį, kad galėtų vykdyti ir jūrinės aplinkos  stebėjimus bei tyrimus, ir  būtų tinkama platforma kitoms užduotims.“

 Laivo paskirtis, kaip pabrėžė KU  laivyno vadovas, -  tarnauti visų pirma Lietuvos jūriniam mokslui ir  ūkio subjektams, tiesiogiai susijusiems su jūra - pradedant Klaipėdos  uostu ar kitomis jūrinėmis kompanijomis, atliekančiomis įvairius  tyrimus, ir baigiant KU Jūros tyrimų instituto moksliniu personalu.

Lietuvoje, pasak dr. N. Blažausko,   neišvengiamai turėtų atsirasti ir jūrinių vėjo elektrinių verslas. Todėl  sukomplektuota tokia laivo „Mintis“ įranga, kuri būtų tinkama vis dar  naujos ekonominės veiklos atėjimui į mūsų šalį. Tam rengtasi nuo pat  jūrinio slėnio kūrimo pradžios ir matomos didelės perspektyvos.

Jūrinių vėjo elektrinių tinklas  intensyviai plėtojamas Vokietijoje, Olandijoje, Belgijoje, Prancūzijoje,  Didžiojoje Britanijoje, pradedama plėtra ir kaimyninėje Lenkijoje. Kol  Lietuvoje jūrinių vėjo elektrinių  verslas įsisiūbuos, „Mintis“ nuolat  kviečiama šios srities darbams į užsienį.

Tačiau ir mūsų šalyje „Minties“ komanda  jau atliko nemažai tyrimų, reikalingų jūrinių vėjo elektrinių plėtrai.  Padaryti ir keli  poveikio aplinkai vertinimai.

 „Užsienyje įgavome labai geros  patirties, turime didelį  įdirbį, todėl  ir Lietuvoje galime teikti  aukštos kokybės paslaugas“, - patikino dr. N. Blažauskas.

KU Jūros tyrimų instituto laivyno  pajėgos - atviro mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros tinklo  "OPEN R&D Lietuva" dalis. Mokslo, inovacijų ir technologijų  agentūros (MITA) kuruojamas didžiausias Baltijos šalyse inovacijų  infrastruktūros, paslaugų ir kompetencijos tinklas, subūręs visus  Lietuvos valstybinius universitetus, mokslinių tyrimų institutus, mokslo  ir technologijų parkus bei atviros prieigos centrus, teikia daugiau  kaip 2,5 tūkst. paslaugų inžinerijos ir informacinių technologijų,  biomedicinos ir biotechnologijų, medžiagų mokslo, fizikinės ir cheminės  technologijos, gamtos išteklių ir žemės ūkio srityse.

Kad verslo įmonės galėtų susigaudyti  mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų gausybėje ir būtų  paprasčiau atsirinkti, kokia paslauga yra aktuali, MITA įkūrė "OPEN  R&D Lietuva" tinklo Kontaktų centrą. Jis padeda verslui greičiau  surasti tinkamus žmones mokslo institucijose, sužinoti, kur galima  užsisakyti reikalingas paslaugas, sudaro galimybes individualiems  susitikimams. Užtenka elektroninių paštu atsiųsti užklausą, ir  pateikiamas atsakymas,su kuo toliau reikėtų bendrauti. Padedama užmegzti  kontaktus, tapti partneriais.

Foto aut. Zita Rasuolė Gasiūnaitė

Šaltinis: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra. 

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location