Liepos 29 d.

Kaip parengti tarptautinį MTEPI projektą?

2018-11-08 07:50 Dalintis:

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia  mokslininkus ar tyrėjus iš mokslo sektoriaus aktyviai dalyvauti  tarptautiniuose MTEPI projektų rengimo, valdymo ar administravimo mokymuose.

MITA planuojantiems dalyvauti praktiniuose seminaruose ir/ar stovyklose apmokės išlaidas neviršijančias 2370 Eur (įskaitant  kelionės, pragyvenimo ir mokesčio už mokymus išlaidas. Agentūra, atsižvelgdama į mokymų trukmę, dėstytojų kvalifikaciją ar kitas  pagrįstas aplinkybes, gali nustatyti kitą Agentūros apmokamą dalyvavimo  praktiniuose seminaruose ir/ar stovyklose išlaidų didžiausią galimą dydį  ar sąlygas). 

MITA planuoja finansuoti 25 dalyvių dalyvavimą mokymuose.

Mokymus galite rinktis iš „European Academy siūlomų mokymų: http://www.european.academy/courses arba kitų jūsų lūkesčius atitinkančių.

  • Paraiškos dalyvauti mokymuose priimamos iki 2019 m. sausio 1 d.
  • Mokymai turi baigtis iki 2019 m. kovo 1 d.

Paraiškos finansavimui į mokymus gauti teikiamos svetainėje www.e-mokslovartai.lt.

Kviečiame aktyviai dalyvauti pasirinktuose mokymuose ir teikti  paraiškas finansavimui gauti pagal MITA paskelbtą „TYKU2“ kvietimą.

Primename, kad pagal TYKU2:

  • tinkami pareiškėjai  – valstybinės mokslo ir studijų institucijos;
  • tinkami dalyviai – mokslininkai ir kiti tyrėjai, mokslo vadybininkai ir doktorantai.

Remiamos veiklos:

1.    Dalyvavimas informaciniuose  renginiuose, susijusiuose su tarptautinių paraiškų rengimu, MTEPI  projektų valdymu ir administravimu;

2.    Dalyvavimas partnerystės renginiuose ir/ar tyrėjų misijose;

3.    Dalyvavimas konsorciumo partnerių susitikimuose, skirtuose MTEPI programų projektams rengti;

4.    Konsorciumo partnerių susitikimų, skirtų MTEPI programų projektų rengimui, organizavimas Lietuvoje;

5.    Dalyvavimas MTEPI asociacijų, Europos  technologijų platformų posėdžiuose, „Horizontas 2020“ komitetų ir  kituose susijusiuose renginiuose, kurių metu formuojamos naujos  strateginės mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros kryptys, temos bei  veiklos ir teikiami siūlymai programai „Horizontas 2020“;

6.    Dalyvavimas tarptautiniuose MTEPI programų praktiniuose seminaruose ir/ar stovyklose, kuriuose gali dalyvauti doktorantai.

Konsultacijas teikia:

Šaltinis: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location