Vasario 01 d.

Įsteigtas Gynybos investicijų fondas investuos į inovatyvias gynybos ir saugumo srities įmones

2020-12-14 14:02 Dalintis:

Nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) ir LR krašto apsaugos ministerija (KAM) pasirašė Gynybos investicijų fondo (GIF) finansavimo sutartį, kurios pagrindu įsteigtas fondų fondas finansinėms priemonėms, skirtoms gynybos ir saugumo pramonės ekosistemos plėtrai Lietuvoje, įgyvendinti. Tuo tikslu bus steigiamas naujas rizikos kapitalo fondas, iš kurio bus investuojama į gynybos ir saugumo srities įmones.

„Tvirtai žengiame užsibrėžtu tikslu – kaip ir planavome, dar šiemet kartu su KAM įsteigėme fondų fondą Gynybos investicijų fondą, – teigia INVEGOS vadovas Kęstutis Motiejūnas. – Tai visiška naujovė Lietuvoje, kai rizikos kapitalo investicijomis bus skatinami kurtis inovatyvių idėjų turintys nauji verslai ir padedama augti jau veikiančioms įmonėms, kurios jau Lietuvos rinkai pristatė su gynyba ir saugumu susijusius savo produktus ir paslaugas.“

Pasak K. Motiejūno, įsteigus GIF, bus rengiamasi finansų tarpininko – rizikos kapitalo fondo valdytojo atrankai. Atrinkus valdytoją bus steigiamas trijų pakopų rizikos kapitalo fondas, vykdysiantis ir ikiak-celeravimo bei akceleravimo veiklas. Atrinktas valdytojas sieks pritraukti papildomą finansavimą iš nepriklausomų privačių investuotojų ir teiks praktinę verslo kūrimo, verslo vystymo pagalbą gynybos ir saugumo srities įmonėms. Įmonėms bus sudarytos sąlygos konsultuotis su investuotojais, saugu-mo ir gynybos pramonės ekspertais, padėsiančiais sparčiau auginti verslą ir užtikrinti numatytą inves-ticijų grąžą fondui.

Apie GIF investicijas

Pagal parengtą GIF investavimo strategiją, jaunos ar besikuriančios gynybos ir saugumo srities įmo-nės sulauks 3 pakopų pagalbos, kuria bus siekiama suteikti verslo gyvavimui reikalingas žinias ir in-vesticijas. I pakopa arba ikiakceleracinė pakopa bus orientuota į komandos formavimą, naujų idėjų, produktų kūrimą ir kuriamo verslo modelio įvertinimą rinkoje. II pakopa arba akceleratoriaus pakopa suteiks akceleravimo paslaugas ir pirmines nedideles rizikos kapitalo investicijas kuriant, plėtojant produktą ir pateikiant rinkai. Tuo tarpu III pakopos arba rizikos kapitalo fondo etape bus investuoja-ma į įmones, siekiant jas užauginti ir gauti grąžą iš investicijų.

Šaltinis: INVEGA

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location