Gegužės 19 d.

„GoSmart BSR“ žengia į naują projektinių veiklų etapą: prasideda aktyvus tiesioginis darbas su MVĮ

2018-06-20 14:40 Dalintis:

Baltijos jūros regione įsibėgėja intensyvus dialogas su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis (MVĮ). Atliekant gilumines rinkų analizes siekiama išsiaiškinti verslo poreikius, lūkesčius ir potencialą plėtrai bei polinkį bendradarbiauti sumanios specializacijos, tarptautiškumo skatinimo ir inovacijų diegimo srityse. 

„Įmonės nuolat ieško galimybių, kurios leistų joms kurti aukštesnę pridėtinę vertę, tačiau kalbant apie itin inovatyvių produktų kūrimą, įmonių galimybės naudotis įvairiais sprendimais ar technologijomis vienoje konkrečioje šalyje gali būti ribotos. Todėl vis daugiau įmonių ieško partnerių užsienyje, kad galėtų kartu kurti vertės grandines ten, kur pavieniui jos to padaryti nepajėgios‘, – sako Lietuvos inovacijų centro projektų vadovė Daiva Besagirskaitė. 

Atlikus išsamią Baltijos jūros regiono analizę, nustatyta, kad regiono MVĮ daugiausiai potencialo bendradarbiauti turi biotechnologijų, sveikatingumo, informacijos ir ryšių technologijų (IRT) bei judumo ir žiedinės ekonomikos sektoriuose. Dabar belieka sukurti sistemą, leisiančią sustiprinti MVĮ bendradarbiavimą regione ir teikti šiam tinklui būtinas paramos paslaugas. Institucijos iš 7 Baltijos jūros regiono šalių, sudarančios tarptautinį konsorciumą „GoSmart BSR“, dirbs kartu siekdamos sukurti iš verslo poreikių kylančius sprendimus, skatinančius tarptautiškumą bei verslo plėtrą. Viena vertus, bus analizuojama, kokią patirtį su užsienio partneriais turi verslas, kokiuose tarptautiškumo proceso etapuose dalyvauja, kokios yra tarptautinio bendradarbiavimo sėkmių ir nesėkmių priežastis, su kokiais didžiausiais tarptautinio bendradarbiavimo privalumais ir trūkumais teko susidurti ir kokių paramos paslaugų jam labiausiai trūksta. 

Kita vertus, ekspertai iš Lietuvos inovacijų centro, Vidzeme savivaldybės (Latvija), Podlaska regioninės plėtros fondo (Lenkija), Hamburgo tarptautinės ekonomikos instituto (Vokietija), UAB „Kouvola inovacijos“ (Suomija) ir Verslios Aabenraa (Danija) peržiūrės ir išanalizuos jau egzistuojančias verslo paramos programas, priemones ir instrumentus regione, skirtus sumaniai specializacijai plėtoti, tarptautiškumui skatintini ir inovacijoms kurti.

 Funkcionuojančios ir efektyvios tarpvalstybinės inovacijų tarpininkavimo sistemos (angl. Transnational Innovation Brokerage System – TIBS) sukūrimas yra pagrindinis tarptautinio konsorciumo „GoSmart BSR“ tikslas. Sistema turės įgalinti regione veikiančias MVĮ kurti aukštą pridėtinę vertę sumanios specializacijos kontekste. Sistemai sukurti – giluminė regiono rinkų analizė yra bene svarbiausias atspirties taškas. Sukurta sistema bus išbandyta kartu su MVĮ iš kiekvienos tarptautiniam konsorciumui priklausančios valstybės. Kiekvienoje šalyje bus paskirtas atsakingas asmuo – tarpininkas – kurio pagrindinis vaidmuo bus užtikrinti ryšį tarp verslininkų, mokslo atstovų ir valdžios institucijų: siekiama kuo daugiau inovatyvių įmonių įtraukti į tarpvalstybinį bendradarbiavimą, gerinti viešųjų institucijų supratimą apie paramą inovacijoms ir verslo tarptautiškumą, stengiamasi, kad mokslo ir tyrimų institucijos kuo geriau atitiktų verslo poreikius. 

„Sumanios specializacijos sustiprinimas per tarpvalstybinį bendradarbiavimą Baltijos jūros regione“ (angl. Strengthening smart specialisation by fostering transnational cooperation - GoSmart BSR) yra finansuojamas Europos regioninio plėtros fondo Baltijos jūros regiono programos 2014-2020 lėšomis. Konsorciumas sudarytas iš aštuonių institucijų, veikiančių septyniose Baltijos jūros regiono valstybėse. Tikslas – skatinti efektyvų tarpvalstybinį pramonės, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros sektoriaus bei viešųjų institucijų bendradarbiavimą.

Šaltinis: Lietuvos inovacijų centras.

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location