Sausio 16 d.

Fotoelektros technologijų klasterio sėkmės receptas – MTEP veikla

2020-10-26 09:10 Dalintis:

Klasterio veiklos sėkmei įtakos turi daug įvairių faktorių, tačiau motyvacija bendradarbiauti, talentinga ir iniciatyvi komanda, orientacija į tyrimus – užtikrina rezultatą. Tai, kad klasteris yra puiki terpė inovacijų kūrimui gali paliudyti ir praktiškai pademonstruoti 2008 m. įkurto Fotoelektros technologijų klasterio nariai.

„Fotoelektros technologijų klasteris koncentruojasi ties mokslo tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veikla, todėl didžiausia klasterio nešama nauda nariams yra iš naujų produktų kūrimo ir testavimo”, – atskleidė klasterio koordinatoriaus VšĮ „Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas“ vyresnysis mokslo darbuotojas Dr. Juras Ulbikas. „Fotoelektros technologijų klasterio veikla iš esmės siekiama užtikrinti pastovų inovacijų srautą į klasterio įmones. Mūsų skiriamasis bruožas – specializuojamės ties tokia technologinės parengties veikla, kai produktas yra paruošiamas gamybai pramoninio lygmens tyrimų aplinkoje. Tokiu būdu pagreitinamas naujo produkto įvedimas į rinką”, – klasterio sėkmės receptu dalijosi Dr. Ulbikas.

Pirmiausia  sukūrė infrastruktūrą

Nuo pat įkūrimo, klasteris turėjo aiškią savo veiklos strategiją. Jai sėkmingai įgyvendinti trūko atviros prieigos mokslo tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūros. Dr.Ulbikas užsiminė, kad klasteris susidūrė su iššūkiu:„Tuo metu mokslinė infrastruktūra priklausė atskiriems institutams ir universitetams. Jie buvo geografiškai ir tematiškai išsklaidyti, todėl natūralu, kad mokslininkai mažai bendradarbiavo tarpusavyje.” Jau nuo 2010 m. klasteris pradėjo aktyviai veikti ir įgyvendinti projektus, skirtus infrastruktūros gerinimui ir plėtrai, pasinaudojant ES struktūrinių fondų investicijomis (priemonės Inoklaster,  Inoklaster LT+): sukurta atviros prieigos infrastruktūra, kuri vėliau buvo dar praplėsta ir nauja įranga, sėkmingai įgyvendintas projektas ilgalaikės partnerystės kūrimui tarp klasterio narių ir mokslo bei studijų institucijų,.

Įgyvendinti projektai prisidėjo prie Lietuvos fotoelektros pramonės konkurencingumo kūrimo, Lietuva tapo ypač patraukliu partneriu saulės energetikos technologijų vystymui. Pernai klasteris pradėjo vykdyti dar vieną ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą pagal priemonę Inoklaster LT, kuriuo siekiama dar labiau pagerinti fotoelektros sektoriaus padėtį „Fotoelektros technologijų klasterio inovacijų skatinimo sistemos sukūrimas fotoelektros sektoriaus konkurencingumo užtikrinimui (InoPV)”.

Bendrų projektų – jau 10

„Šiuo metu kartu su klasterio nariais esame įgyvendinę apie 10 įvairių projektų. Be infrastruktūros gerinimo, gavus ES investicijų pagal priemonę „Intelektas LT“ buvo kuriami nauji produktai. Taip pat buvo vykdomi tiesiogiai pačių klasterio narių finansuojami tyrimai ir projektai, pavyzdžiui, bendradarbiaujant kartu su Vokietijos įmonėmis vystomas saulės elementų technologijos projektas PERC“, – vardino klasterio pasiekimus Dr. Ulbikas ir atkreipė dėmesį, kad vienas aktualiausių ir naujausių darbų, „Smartflex“, jau taip pat išvydo dienos šviesą.

Anot jo, tai finansiškai atsiperkanti ir ekologiška inovacija, atverianti naujų galimybių saulės energijos panaudojimui pastatų reikmėms:„„Smartflex“ esmė – sukurtas labai perspektyvus sprendimas fotoelektros produktų (saulės modulių) integravimui į pastatų fasadus. Architektams suteikiama praktiškai visiška laisvė įgyvendinti savo pastato viziją, nes saulės moduliai gali būti gaminami nestandartinių išmatavimų, apvalūs, kvadratiniai, pusiau permatomi, spalvoti. Demonstracinis fasadas šį pavasarį papuošė įmonės „Glassbel“ pastatą Klaipėdoje.“

Pagrindinė problema, kurią sprendė projekto komanda – saulės moduliai buvo griozdiški, architektai neturėjo galimybių juos integruoti į fasadą ir tai padaryti estetiškai. Projektą įgyvendino jungtinės lietuvių ir vokiečių pajėgos: UAB „Via Solis“, „Glassbel“, VšĮ „Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas“, Berlyno Fotoelektros institutas, “Mondragon Assembly”,  „Swiss BiPV Competence Centre”, „Creatice Amadeo”, „Sunbeam Communications“. Unikalūs saulės moduliai gaminami Lietuvoje – įmonėje „Via Solis“.

Fotoelektros technologijų klasteryje – net 37 nariai

Fotoelektros technologijų klasteris buvo įsteigtas 2008 metais, siekiant sukurti klasterio narių-partnerių bendradarbiavimui reikalingą aplinką, sutelkiant resursus ir kompetenciją fotoelektros produktų kūrimo, gamybos, rinkodaros, inovacijų ir investicijų skatinimo srityse, didinti jų ir Lietuvos fotoelektros technologijų pramonės konkurencingumą ir kuriamą pridėtinę vertę, skatinti verslo tarptautiškumą. Šiuo metu klasteris vienija 37 narius  –  8 mokslo įstaigas ir 29 verslo įmones.

Fotoelektros technologijų klasteris šiuo metu yra vienas iš 14 „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra“ (InoLink) projekte brandinamų klasterių. „InoLink“ – tai Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) koordinuojamas ES priemonės „Inogeb LT“ projektas, kuris vykdomas kartu su Lietuvos inovacijų centru ir finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projektas prasidėjo 2016 m. liepą, o jo tikslas – skatinti įmonių jungimąsi į klasterius, didinti klasterių brandą, skatinti augimą bei tarptautinį bendradarbiavimą.


Šaltinis: KLASTER.LT

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location