Gruodžio 07 d.

Europos Komisijai pateiktoje 2021–2027 m. Partnerystės sutartyje atsižvelgta į socialinių partnerių siūlymus

2021-11-25 09:00 Dalintis:

Šių metų lapkričio 19 d. Finansų ministerija oficialiai Europos Komisijai pateikė derinti 2021–2027 m. Partnerystės sutarties projektą. Šioje sutartyje numatytos ES fondų investicijų kryptys 2021–2027 m. programavimo laikotarpiui.

Oficialiame Finansų ministerijos pranešime teigiama, kad visų programų rengimo procese, teikiant pasiūlymus dėl finansavimo prioritetų, aktyviai dalyvavo socialiniai ir ekonominiai partneriai bei visuomenės atstovai. Nuo programos rengimo pradžios iš viso įvyko apie 70 teminių konsultacijų, kuriuose dalyvavo apie 200 partnerių. Taip pat vyko rašytinė konsultacija, kurioje galėjo dalyvauti visi norintys.

Reali situacija buvo kiek kitokia – procesui trūko atvirumo, socialiniai partneriai buvo informuojami paskubomis ir paskutinę minutę nesuteikiant jiems galimybes per protingą terminą įsigilinti ir pateikti siūlymus jiems rūpimais klausimais, todėl šių metų balandžio mėnesį Lietuvos socialinio verslo asociacija pateikė Vyriausybei savo siūlymus. Asociacija siūlė atsižvelgti į vis didėjančią socialinio verslumo svarbą ir pasiūlė numatyti investicijas socialinio verslo sektoriaus skatinimui, tarp kurių buvo ir siūlymas: „Sukurti socialinių inovacijų kūrimo ir vystymo skatinimo programas, bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio mokslo įstaigomis ir inovacijų centrais“.

Pranešimą galite rasti čia:

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/nesulaukusi-atsigaivinimo-plano-lisva-kreipiasi-i-vyriausybe-ragina-svelninti-socialines-pasekmes-per-socialini-versluma-56-1487654

„Esame tvirtai įsitikinę ir tai rodo kitų šalių praktika, kad investicijos į šį sektorių visada atsiperka, nes visuotinai pripažįstama, kad socialinio verslo potencialas pasireiškia sprendžiant labai platų visuomenei aktualių problemų spektrą, tokių kaip skurdas, socialinė atskirtis, poveikio aplinkai mažinimas, efektyvesnis gamtos išteklių naudojimas, kultūra ir visuomenės kūrybingumo skatinimas, pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymas, visuomenės švietimas ir informavimas valstybės gynybos klausimais ir t.t.“, – teigė asociacijos direktorė Viktorija Bražiūnaitė.

Pagal 2021–2027 m. ES fondų investicijų programą Lietuva planuoja įgyvendinti projektus susijusius su 9 prioritetais, tarp kurių atsispindi ir LISVA teiktas siūlymas: „Socialinės inovacijos – finansuojamos veiklos, kurios yra skirtos naujų idėjų, susijusių su produktais ar paslaugomis įgyvendinimu, nauda teikiama visuomenei“.

Šiuo Vyriausybės žingsniu džiaugiasi ir Lietuvos socialinių inovacijų klasterio direktorė dr. Vilma Popovienė: "Socialinių inovacijų kūrimas - kompleksiškas ir integralus procesas, paprastai kylantis "iš apačios", tačiau be palaikymo "iš viršaus" dažnai taip ir netampantis konkrečiu, ilgalaikę vertę ir poveikį kuriančiu rezultatu. Todėl būtinas sisteminis požiūris į socialinių inovacijų vystymą pradedant nuo jų reikšmės ir vaidmens suvokimo valstybės lygmeniu bei atsiradimo politinėje darbotvarkėje iki mokslo, verslo ir visuomenės sutelkimo ieškant naujų būdų socialiniams iššūkiams spręsti. Tai, kad socialinės inovacijos įtrauktos tarp 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos prioritetų greta kitų, valstybei svarbių ir aktualių krypčių, iš tiesų svarbus žingsnis link sumanios visuomenės augimo Lietuvoje".

Lietuvos socialinių inovacijų klasteris šių metų pradžioje taip pat kreipėsi į Vyriausybę atkreipdamas dėmesį į sisteminio požiūrio vystant socialines inovacijas trūkumą, lemiantį lėtą minkštųjų kompetencijų raidą šioje srityje, paskatų ir tinkamų finansavimo mechanizmų stoką, išskaidytą komunikaciją bei nepakankamą suinteresuotųjų šalių įtraukimą.

Šiais metais Lietuvos socialinio verslo asociacija įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą G-A-L-I-U (gebėjimai-atstovavimas-lyderystė-investicijos-užimtumas), kurio viena iš veiklų yra nacionalinio lygmens tyrimas apie socialinio verslo situaciją ir galimybes bei aplinką regionuose.

„Jau netrukus viešai paskelbsime tyrimo įžvalgas, kuriose analizuojamos šiuo metu regionuose kylančios problemos ir parodomas didžiulis socialinio verslumo ir socialinių inovacijų potencialas jas spręsti“, – žiniomis apie jau netrukus pasirodysiantį naują tyrimą ir jo rezultatus dalinasi V. Bražiūnaitė.

Šaltinis: Lietuvos socialinio verslo asociacija

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location