Vasario 01 d.

EuroNanoMed 3 programos 2019 m. kvietimas

2018-11-27 07:50 Dalintis:

Paskelbtas tarptautinis programos  EuroNanoMed 3 2019 m. kvietimas teikti paraiškas. Trumposios paraiškos  priimamos iki 2019 m. sausio 31 d., išsamiosios – iki 2019 m. liepos 1  d.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas

Kvietime dalyvauja 18 finansuojančių  organizacijų iš 16 šalių (Bulgarijos, Kanados (Kvebeko), Čekijos,  Estijos, Prancūzijos, Graikijos, Italijos, Latvijos, Lietuvos,  Norvegijos, Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos, Ispanijos, Taivano,  Turkijos).

Kvietimo biudžetas sudaro apie 11 mln. eurų, o Lietuvos skiriamas biudžetas – 100 tūkst. eurų.

Kvietimo aprėptis

Kvietimo temos:

  1. Regeneracinė medicina (angl. Regenerative medicine);
  2. Diagnostika (angl. Diagnostics);
  3. Tikslinis vaistų pristatymas (angl. Targeted delivery systems).

Galimi pareiškėjai ir partneriai

Konkurse gali dalyvauti tarptautiniai  konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip trijų institucijų iš trijų  skirtingų kvietime teikti paraiškas dalyvaujančių šalių. Vienai  valstybei tame pačiame tarptautiniame projekte gali atstovauti ne  daugiau kaip du partneriai. Tarp konsorciumo partnerių turi būti bent  dviejų skirtingų tipų institucijos: mokslo ir studijų institucija,  sveikatos priežiūros įstaiga arba įmonė. Didžiausias galimas  tarptautinio konsorciumo partnerių skaičius – 5, jis gali būti  padidintas iki 7 tuo atveju, jeigu konsorciume dalyvauja partneriai iš  Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Rumunijos, Slovakijos,  Taivano ir Turkijos.

Siekdami gauti Lietuvos mokslo tarybos  finansavimą, paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su  vykdančiąja institucija ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto  partneriu (-iais). Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir  studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų  registrą, arba valstybinė sveikatos priežiūros įstaiga. Projekto  partneris turi būti Lietuvos Respublikoje registruotas privatus  juridinis asmuo (sveikatos priežiūros įstaiga arba įmonė), kuriam  Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m  gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107  ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).

Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiškų priėmimas ir vertinimas vyksta  dviem etapais. Pirmajame etape projektų koordinatoriai teikia trumpąsias  paraiškas, o atrinktas paraiškas prašoma papildyti antrajame etape,  pateikiant išsamiąsias.

Trumposios paraiškos EuroNanoMed 3 elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje bus  priimamos nuo 2018 m. gruodžio 14 d. iki 2019 m. sausio 31 d. 17 val.  (Centrinės Europos laiku – CET), išsamiosios – iki 2019 m. liepos 1 d.  17 val. (CET). Kvietimus dalyvauti konkurso antrame etape planuojama  skelbti 2019 m. gegužės pabaigoje.

Paraiškų rengimo nuostatos

Papildoma informacija

Išsamesnė informacija apie kvietimą, reikalavimai šalių dalyviams ir kvietimo dokumentai yra skelbiami programos EuroNanoMed 3 interneto svetainėje anglų kalba. Išsamesnę informaciją apie programą lietuvių galima rasti Lietuvos mokslo tarybos interneto svetainėje.

Lietuvoje informaciją apie programą teikia vyr. specialistė Živilė Ruželė tel. +370 676 14383, e. p. zivile.ruzele@lmt.lt.

Šaltinis: LINO biuras.

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location