Gegužės 28 d.

Ekspertai pripažino: dalis Lietuvos mokslo ir studijų institucijų vykdo aukšto lygio tarptautinę mokslo veiklą

2023-11-17 14:43 Dalintis:

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų atliekamų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) kokybė nuosekliai gerėja, o šalies mokslininkai sulaukia tarptautinio pripažinimo. Net 7 institucijų mokslo veiklos kokybė vienoje ar keliose mokslo kryptyse yra aukščiausio arba arti aukščiausio tarptautinio lygio. Tai nustatė tarptautinės mokslo bendruomenės ekspertai, vertinę Lietuvos mokslo ir studijų institucijų vykdomos MTEP kokybės lygį tarptautiniame kontekste, šios veiklos ekonominį ir socialinį poveikį bei perspektyvumą.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje pristatytas ministerijos ir Lietuvos mokslo tarybos (LMT) inicijuotas 2023 m. palyginamasis ekspertinis universitetų ir mokslinių tyrimų institutų MTEP veiklos vertinimas ir jo rezultatai.

„Šis vertinimas parodė, jog sistemingos pastangos stiprinti Lietuvos MTEP potencialą jau atnešė džiuginančių rezultatų – mūsų universitetų ir mokslinių tyrimų institutų vykdomų tyrimų kokybė reikšmingai paaugo, tyrėjai vis labiau įsitraukia į tarptautines veiklas ir yra pripažįstami tarptautinėje bendruomenėje. Vertinimas atskleidžia mūsų šalies institucijų vykdomų mokslinių tyrimų veiklų įvairovę, kokybę, potencialą bei reikšmingą indėlį į visuomenės gerovės kūrimą ir kylančių iššūkių sprendimą.

Pagal šio vertinimo rezultatus MTEP veikloms bus skirstomas ir bazinis finansavimas. Valstybės finansavimas šiai sričiai nuosekliai auga – per dvejus metus net 69 proc. Praėjusiais metais MTEP asignavimai, palyginti su 2021 m., išaugo 30 proc., o šiemet – dar 31 proc. ir sudarė iš viso 269 mln. eurų“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas.

„LMT, organizuodama mokslo ir studijų institucijų ekspertinio MTEP vertinimo procesą, didelį dėmesį skyrė vertinimo kokybei – pradedant atsakingu aukšto lygio užsienio ekspertų parinkimu, skaidrumo ir nešališkumo principų laikymusi, paties proceso valdymui ir administravimui. Tikime, kad mūsų atliktu darbu akademinė bendruomenė pasitiki, tačiau, norėdami užtikrinti mūsų tolesnių vertinimo darbų kokybę, žengsime kitą žingsnį  ̶  planuojame atlikti mūsų įvykdyto ekspertinio MTEP veiklos vertinimo ex-post kokybės analizę, įtraukdami ir bendruomenės narius. Siekiame sukurti Lietuvos mokslo vertinimo sistemą taikydami pačius aukščiausius tarptautinius kokybės standartus. Todėl mūsų pačių darbo auditas būtų vienas iš elementų, kuriuo tikimės užsitarnauti atviros, skaidrios ir kompetentingos organizacijos statusą“, – pabrėžia LMT pirmininkas dr. Gintaras Valinčius.

MTEP veikla labiau pripažįstama tarptautiniu mastu

Tarptautinės mokslo bendruomenės ekspertai įvertino, jog šiemet bendras visų Lietuvos mokslo krypčių kokybės balų vidurkis 5 balų skalėje pakilo iki 3,42. 2018 m. – po paskutinio tokio vertinimo – šis rodiklis siekė 2,88.

Net 88 proc. vertintų mokslo krypčių ekspertų buvo įvardytos kaip aukšto lygio (nuo 3 iki 5 balų). Aukščiausias tarptautinis lygmuo – maksimalus 5 balų įvertinimas – pasiektas iš viso šešiose mokslo kryptyse.

Taip pat per penkerius metus reikšminga pažanga pasiekta tokiose mokslo kryptyse, kaip edukologija, sociologija, fizinė geografija, miškotyra ir kt.

Daugiau nei ketvirtadalyje vertintų mokslo ir studijų institucijų vykdomi išskirtinės svarbos MTEP darbai, o jų akademikai laikomi ypač svarbiais partneriais ir už akademinės bendruomenės ribų – viešajame ir privačiajame sektoriuose, visuomenėje. Šie rezultatai rodo, kad vis didesnė dalis akademikų įsitraukia į veiklas, orientuotas į MTEP žinių sklaidą visuomenėje ir realų MTEP žinių pritaikymą, sprendžiant kylančius iššūkius visuomenėje, versle, viešajame sektoriuje.

Vertinimui suburta per 100 tarptautinių ekspertų

2023 m. palyginamąjį ekspertinį universitetų ir mokslinių tyrimų institutų MTEP veiklos vertinimą atliko tarptautinės mokslo bendruomenės nariai iš 26 užsienio šalių, tarp kurių ir mokslininkai iš Kembridžo, Birmingamo, Liverpulio universitetų (Jungtinė Karalystė), Sorbonos (Prancūzija), Groningeno (Nyderlandai), Vienos technologijos (Austrija), Helsinkio (Suomija), Berlyno technikos (Vokietija), Barselonos (Ispanija), Stokholmo (Švedija) universitetų, Trejybės koledžo (Airija) ir daugelio kitų aukšto lygio mokslo ir studijų institucijų.

Vertinimas vyko už 2018–2022 m. laikotarpį, jame dalyvavo iš viso 28 šalies mokslo ir studijų institucijos: 15 universitetų ir 13 mokslinių tyrimų institutų. Kitas toks ekspertinis MTEP veiklos vertinimas planuojamas 2028 m.

Ministerija nuosekliai stiprina MTEP sritį

Lietuvoje siekiant paskatinti aktyvią MTEP plėtrą, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra priėmusi nemažai sprendimų.

Kitąmet valstybės finansavimas MTEP sričiai augs beveik 77 mln. eurų. Iš viso MTEP finansavimas 2024 m. sieks apie 346 mln. eurų.

Patobulintas mokslo finansavimo modelis. Pagal 2023 m. palyginamojo MTEP vertinimo rezultatus Lietuvos universitetams ir mokslinių tyrimų institutams bus paskirstyta 70 proc. valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšų visų mokslo sričių MTEP veiklai plėtoti per ateinančius penkerius metus. Likusius 30 proc. MTEP finansavimo sudarys skatinamasis finansavimas už kasmetinio MTEP vertinimo rezultatus.

Taip pat startavo mokslinių tyrimų stiprinimo programa „Universitetų ekscelencijos iniciatyva“, skirta paskatinti valstybinius universitetus gerinti mokslo lygį, mokslo rezultatų poveikį, pritraukti daugiau aukšto lygio tyrėjų. Pagal programą universitetams šiemet skiriamas 4 mln. eurų valstybės finansavimas stiprinti pasirinktas didžiausio potencialo sritis bei mokslininkų kompetencijas, plėtoti MTEP reikalingą infrastruktūrą. Iki 2027 m. mokslui universitetuose stiprinti iš viso numatyta 57,5 mln. eurų.

Šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location