Liepos 23 d.

EK pristatė naujosios bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ biudžetą

2018-06-12 12:36 Dalintis:

Europos Komisija Europos Parlamentui ir šalims narėms pristatė 97,6 mlrd. eurų biudžeto projektą finansuoti Europos Sąjungos mokslinius tyrimus ir inovacijas 2021–2027 metais vykdant ambicingiausia vadinimą programą „Europos horizontas“ (angl. Horizon Europe). „Europos horizonto“ programa kurta naudojantis ankstesnės mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ pasiekimais ir sėkmėmis bei siekiant, kad ji užtikrintų Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų lyderystę pasaulyje. Už mokslinius tyrimus, mokslą ir inovacijas atsakingas Europos Komisijos narys Carlos Moed: „Horizontas 2020“ yra viena iš pagrindinių Europos sėkmės istorijų. Naująja programa „Europos horizontas“ siekiama dar daugiau. Norime padidinti Europos mokslinių tyrimų tarybos finansavimą, kad dar sustiprintume ES mokslinę lyderystę pasaulyje, ir naujomis plataus užmojo ES mokslinių tyrimų misijomis iš naujo sudominti piliečius. Taip pat siūlome įsteigti naują Europos inovacijų tarybą, siekdami Europoje modernizuoti proveržio inovacijų finansavimą“. Iš viso 2021–2027 m. moksliniams tyrimams ir inovacijoms Europos Komisija siūlo skirti 100 mlrd. eurų. Iš jų 97,6 mlrd. eurų turėtų būti skirti „Europos horizontui“ (3,5 mlrd. eurų sudaro fondo „InvestEU“ lėšos) ir 2,4 mlrd. eurų – „Euratomo“ mokslinių tyrimų ir mokymo programai. „Euratomo“ programoje, pagal kurią finansuojami branduolinės saugos, saugumo ir radiacinės saugos moksliniai tyrimai ir mokymai, vis daugiau dėmesio turėtų būti skiriama su elektros energijos gamyba nesusijusioms sritims, pavyzdžiui, sveikatos priežiūrai ir medicininei įrangai, taip pat programos „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ (MSCA) branduolinės srities tyrėjų judumas. „Europos horizonte“ numatyta finansuoti tyrėjų inicijuotus mokslinius tyrimus, kaip ir anksčiau skiriant jiems Europos mokslo tarybos dotacijas (European Research Council, ERC) bei MSCA galimybes bei numatant daug naujovių: * **Europos inovacijų taryba** (European Innovation Council, EIC), EK siūlymu, taikydama vieno langelio principą teiks paslaugas kompanijoms, kurios yra pajėgios plėsti savo veiklą daug galimybių turinčioje pažangių technologijų ir inovacijų srityje. EIC skirs finansavimą pagal dvi priemones: viena bus skirta ankstyvojo etapo veikloms, kita – plėtrai ir platinimui rinkoje. Taip EIC papildys Europos inovacijos ir technologijos instituto (European Institute of Innovation and Technology, EIT) veiklą. * **ES mokslinių tyrimų ir inovacijų misijos**, daugiausiai dėmesio skiriant socialiniams iššūkiams ir pramonės konkurencingumui. „Europos horizontas“ turėtų padėti įgyvendinti ES svarbias misijas ir spręsti mūsų kasdieniame gyvenime aktualias kovos su vėžiu, švaraus judumo, vandenynų be plastiko problemas. Misijos rengiamos kartu su piliečiais, suinteresuotosiomis šalimis, Europos Parlamentu ir valstybėmis narėmis. * **Inovacijų potencialo didinimas visoje ES**. Numatoma dvigubinti parama atsiliekančioms valstybėms narėms, kad jos galėtų kuo geriau išnaudoti nacionalinių mokslinių tyrimų ir inovacijų potencialą. Veikiant išvien su struktūriniais ir sanglaudos fondais, būtų galima lengvai koordinuoti ir derinti finansavimą ir padėti diegti inovacijas regionuose. * **Daugiau atvirumo**. Vykdant „Europos horizontą“ atvirojo mokslo principas, pagal kurį reikalaujama suteikti atvirą prieigą prie publikacijų ir duomenų, taps modus operandi. Tai padės rinkoje plačiau panaudoti ES lėšomis gautus mokslinių tyrimų rezultatus ir padidinti su jais susijusių inovacijų potencialą. * **Naujos kartos Europos partnerystės ir glaudesnis ES programų ‚bendradarbiavimas‘**. Numatoma racionaliai sumažinti partnerysčių, kurias ES kuria ar finansuoja kartu su pramonės, pilietinės visuomenės partneriais, finansuojančiomis institucijomis, skaičius, bei taip padidinti jų efektyvumą ir poveikį įgyvendinant Europos politikos prioritetus. „Europos horizontas“ skatins nustatyti veiksmingas ir praktiškas sąsajas su būsimomis ES programomis, pavyzdžiui, sanglaudos politikos, Europos gynybos fondo ir Skaitmeninės Europos programomis ir Europos infrastruktūros tinklų priemone, taip pat su tarptautiniu branduolio sintezės energijos projektu ITER. Daugiau informacijos: * [EK pranešime spaudai](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_en.htm) (po pranešimu pateiktos papildomos nuorodos į dokumentus) * [Naujienų portale „Science Business“](https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/european-commission-publishes-its-eu941b-horizon-europe-proposal) * [Spaudos konferencijos transliacija](http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1) * [Teisiniai dokumentai](https://ec.europa.eu/commission/publications/research-and-innovation-including-horizon-europe-iter-and-euratom-legal-texts-and-factsheets_en) * [„Europos horizonto“ internet svetainė](https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en) * [ES ateities biudžetas](https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_en). Šaltinis: Lietuvos mokslo taryba.

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location