Liepos 23 d.

Dujų perdavimo sistemos operatoriai aplink Baltijos jūrą pasirašė Susitarimo memorandumą, kuriuo siekiama paspartinti vandenilio infrastruktūros plėtrą

2024-06-20 11:43 Dalintis:

Devyni aplink Baltijos jūrą esančių šalių dujų perdavimo sistemų operatoriai (PSO) pasirašė susitarimo memorandumą, kuriuo siekiama koordinuoti ir palengvinti vandenilio infrastruktūros kūrimą, taip pat skatinti vandenilio rinkos plėtrą Baltijos jūros regione. Memorandumu nustatomas ir įgyvendinamas PSO bendradarbiavimas. Susitarimo memorandumo šalys yra Lenkijos GAZ-SYSTEM, Estijos „Elering“, Danijos „Energinet“, Suomijos „Gasgrid Vetyverkot“, Lietuvos „Amber Grid“, Švedijos „Nordion Energi“, Vokietijos „GASCADE Gastransport“, Latvijos „Conexus Baltic Grid“ ir Vokietijos „ONTRAS Gastransport“.  

Bendradarbiavimo Baltijos jūros regione tikslas - koordinuoti bendradarbių veiklą, siekiant plėtoti vandenilio ekonomiką regione. Siekdamos paremti teigiamą vandenilio ūkio plėtrą, bendrovės koordinuos vandenilio perdavimo ir saugojimo infrastruktūros projektų plėtrą regione. Be to, grupė dalijasi informacija apie vandenilio rinkos pokyčius ir projektus, susijusius su atsinaujinančio vandenilio gamyba ir paklausa. Bendrovės glaudžiai bendradarbiauja su ES Baltijos energijos rinkos jungčių plano (BEMIP) grupe. 

„Džiaugiamės, kad Baltijos jūros regiono perdavimo sistemos operatoriai dabar glaudžiau bendradarbiauja kuriant Europos vandenilio ekonomiką ir tvarią ateitį. Vandenilio koridorių pagalba mūsų regionas turi didelį potencialą ne tik dekarbonizuoti savo ekonomiką, bet ir prisidėti prie švarios ir Europoje sukurtos energetikos plėtros“, sako „Amber Grid“ vadovas Nemunas Biknius.

Baltijos jūros regionas turi puikias sąlygas švaraus vandenilio gamybai 

Baltijos jūros regionas turi atsinaujinančių energijos išteklių, todėl gali užtikrinti iki 45 proc. švaraus vandenilio gamybos apimčių, numatytų „REPowerEU“ plane, iki 2030 m.  Baltijos jūros regione yra didelis sausumos ir jūros vėjo potencialas, kurį būtų galima panaudoti vandenilio gamybai ir netolimoje ateityje sukurti švaraus vandenilio rinką. Todėl Baltijos jūros regione veikiančios infrastruktūros ir pramonės įmonės šiuo metu kuria naują vandenilio vamzdynų infrastruktūrą, kad išlaisvintų vandenilio gamybos potencialą. Be to, siekiama tiekti vandenilį iš vandeniliu gausių pasiūlos regionų į paklausos centrus.  

Infrastruktūros plėtra padeda siekti „REPowerEU“ plano ir tikslų, nustatytų Marienburgo deklaracijoje, kurią 2022 m. pasirašė Baltijos jūros šalių ministrai pirmininkai. Pasirašytas susitarimo memorandumas ir aktyvus bendrovių bendradarbiavimas padeda konkrečiai įgyvendinti Marienburgo deklaracijos tikslą „ištirti bendrus tarpvalstybinius atsinaujinančios energijos projektus ir nustatyti infrastruktūros poreikius“, nes bendrovės planuoja koordinuoti ir palengvinti infrastruktūros plėtrą. Naujos vandenilio ir elektros energijos infrastruktūros kūrimas bus labai svarbus siekiant gauti prieigą prie atsinaujinančių energijos šaltinių. Tam reikės Baltijos jūros regiono perdavimo sistemos operatorių bendradarbiavimo. 

Europos energetikos sistemos saugumas ir atsparumas - ES ir regionų darbotvarkės klausimai  

ES darbotvarkės ir Marienburgo deklaracijos tikslas - sumažinti Europos priklausomybę nuo importuojamo rusiško iškastinio kuro, paspartinti pažangą siekiant Europos klimato tikslų ir padidinti Europos energetikos sistemos saugumą ir atsparumą. Vandenilio gamybos ir naudojimo potencialo plėtojimas yra vienas iš svarbiausių elementų siekiant šių tikslų. Suvieniję jėgas, dujų perdavimo sistemos operatoriai nori prisidėti prie šio proceso plėtojant vandenilio infrastruktūrą ir taip palengvinti konkurencingos ir likvidžios vandenilio rinkos, kurioje būtų daug tiekėjų ir naudotojų, kūrimą. 

Koordinuota vandenilio infrastruktūros plėtra Baltijos jūros regione padės kurti lanksčią, saugią, atsparią, tvarią ir integruotą visos Europos energetikos sistemą. Planuojama, kad iki 2030 m. vandenilio infrastruktūra, padedanti siekti ES ir regioninių tikslų, apims Suomiją, Švediją, Baltijos šalis, Lenkiją ir Vokietiją. 

Vandenilio projektai aplink Baltijos jūrą  

Dujų perdavimo operatoriai pradėjo keletą didelės apimties tyrimų, skirtų tarpvalstybiniams vandenilio infrastruktūros projektams plėtoti, siekdami sukurti infrastruktūrą ir rinką, atitinkančią REPowerEU planą, regioninius tikslus, nacionalines strategijas ir Europos vandenilio koridoriaus viziją.  

Šiuo metu šiuos vandenilio infrastruktūros projektus aplink Baltijos jūrą sudaro trys tarpvalstybiniai infrastruktūros projektai, turintys PCI projektų statusą: Šiaurės ir Baltijos vandenilio koridorius, Baltijos jūros vandenilio kolektorius ir Šiaurės vandenilio kelias. Be to, dujų infrastruktūros operatoriai planuoja koordinuotai įgyvendinti kitus projektus, apimančius tarpvalstybines jungtis, vietinius koridorius ir vandenilio saugyklas.  

 „Amber Grid“ informacija

Šaltinis: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location