Gegužės 19 d.

Devyni ministrai ragina Komisiją ištaisyti Mobilumo paketo trūkumus ir išsaugoti ES Žaliąjį kursą

2020-02-24 14:30 Dalintis:

Transporto ministrai iš Bulgarijos, Kipro, Estijos, Vengrijos, Latvijos, Lietuvos, Maltos, Lenkijos ir Rumunijos paragino Komisiją įvertinti, kokią įtaką būsimo mobilumo paketo nuostatos turės ES žaliojo kurso ambicijoms. Ministrų susitikimas su vicepirmininku Fransu Timermansu ir Komisijos nare Adina Valean buvo surengtas po to, kai paskutiniaisiais derybų etapais praėjusiais metais Europos Komisija pripažino galimą neigiamą poveikį, pažadėjo jį įvertinti ir pateikti sprendimą prieš įsigaliojant prieštaringai vertinamiems teisės aktams.

 

Prieš susitikimą ministrai įteikė bendrą laišką Europos Komisijos vicepirmininkui F. Timmermans. Laiške ypač pabrėžta, kad transporto priemonės įpareigojimas grįžti į įsisteigimo šalį prieštarauja ES klimato politikos tikslams ir Paryžiaus susitarimo siekiams, jį įgyvendinus kelių transporto sektoriuje atsirastų daug papildomų tuščių reisų, padidėtų išmetamo CO2 kiekis.

 

„Džiaugiamės, kad Komisija pripažino, jog privalomas transporto priemonės grąžinimas neatitinka Europos žaliojo kurso tikslų ir siekių iki 2050 m. sukurti klimato atžvilgiu neutralią EU. Turime įvertinti poveikį visai ES, kad galėtume suprasti problemos mastą ir imtis neatidėliotinų veiksmų“, – teigė Lietuvos susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius.

 

Be to, ministrai atkreipė dėmesį į kai kuriuos susirūpinimą keliančius klausimus, susijusius su bendrosios rinkos vientisumu ir veikimu. Dėl reikalavimo grąžinti transporto priemones, salų valstybių narių vežėjai negalės pasinaudoti bendros rinkos privalumais, o vežėjų iš periferinių valstybių galimybės bus smarkiai apibotos dėl jų buveinės valstybės geografinės padėties.

 

Be to, iš dalies problema yra susijusi su trečiųjų šalių operatoriais, nes nėra jokių ES lygmens priemonių užtikrinti veiksmingą kontrolę visoje Europoje. Dėl šios situacijos ES vežėjai gali atsirasti konkurencijos atžvilgiu nepalankioje padėtyje, sumažėtų kelių transporto aplinkosauginis veiksmingumas ir nebūtų pasiekti socialiniai judumo paketo tikslai.

 

Ministrų nuomone, poveikio vertinimas turėtų būti parengtas kiek galima greičiau, suteikiant pakankamai laiko taisomiesiems veiksmams prieš įsigaliojant judumo paketui.

 

Ministrai pareiškė p. Timmermansui: „Mes negalime paneigti to fakto, kad reikalavimas grąžinti transporto priemonę prieštarauja ir yra apskirtai visiškai nesuderinamas su žaliąja politika. Privalome atlikti visapusišką poveikio vertinimą ir tokius prieštaravimus ištaisyti“.

 

Ministrai taip pat svarsto galimybę kreiptis į ETT dėl nepriimtinų judumo paketo nuostatų panaikinimo.

ŠaltinisLietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location