Balandžio 20 d.

Atsinaujinusi LIFE programa uždegė žalią šviesą: kviečiame teikti paraiškas

2021-08-13 07:35 Dalintis:

Įmonės, viešos ir privačios įstaigos, organizacijos, norinčios įgyvendinti projektus gamtos ir biologinės įvairovės, žiedinės ekonomikos ir gyvenimo kokybės, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos bei perėjimo prie švarios energijos srityse, jau gali teikti paraiškas finansavimui iš LIFE programos gauti.

Paskelbtas naujas LIFE programos kvietimas apima šias keturias kryptis ir sykiu atspindi Europos žaliojo kurso tikslus, iš kurių svarbiausias – klimatui neutrali ekonomika iki 2050 m., remia ES biologinės įvairovės strategiją iki 2030 m., Žiedinės ekonomikos veiksmų planą ir Renovacijos bangos strategiją. 

Šiais metais planuojama finansuoti 35 gamtos ir biologinės įvairovės, 50 žiedinės ekonomikos ir gyvenimo kokybės, 30 klimato politikos  projektų. Standartiniams veiksmų projektams – taip nuo šiol vadinsis iki tol buvę „tradiciniai“ parodomieji, bandomieji ir informuotumo didinimo projektai – finansuoti Europoje šiemet bus skirta beveik 305 mln. eurų. 

Paraiškų pateikimo galutinis terminas – 2021 m. lapkričio 30 d. Planuojamas sutarčių pasirašymas – 2022 m. liepos-rugpjūčio mėn. 

Gamta ir biologinė įvairovė išlieka svarbiausiu LIFE prioritetu. 2021­–2024 m. didžiausią lėšų dalį – 1,1 mlrd. eurų – planuojama skirti Gamtos ir biologinės įvairovės paprogramai, kuri svariai prisideda prie Buveinių ir Paukščių direktyvų įgyvendinimo, ypač prie „Natura 2000“ tinklo kūrimo ir plėtros, o dabar kviečiama prisidėti prie ES biologinės įvairovės strategijos 2030 m. tikslų įgyvendinimo. 

Naujoje LIFE paprogramėje „Perėjimas prie švarios energijos“ finansuojami energetikos projektai, kurie palengvina perėjimą prie efektyviai energiją naudojančios, atsinaujinančia energija pagrįstos, klimatui neutralios ir atsparios ekonomikos. Šie projektai taip pat gali padėti pašalinti rinkos kliūtis, trukdančias socialiniam ir ekonominiam perėjimui prie tvarios energetikos. 2021 m. jiems skirtas finansavimas – 94,5 mln. eurų. Paraiškų pateikimo galutinis terminas – 2022 m. sausio 12 d. 

Nuo šiol LIFE paraiškos bus teikiamos per ES Funding&Tender portalą – bendrą Europinę sistemą, naudojamą paraiškų teikimui. Tikimasi, kad taip bus pritrauktas gausesnis būrys pareiškėjų. 

Šiais metais visos paraiškos bus vertinamos vienu etapu, t. y. iš karto pareiškėjai teiks išsamias paraiškas. Jas vertins nepriklausomi ekspertai. Vertinimo kriterijai yra nauji, nors jų turinys iš esmės išliks toks pats, koks buvo ankstesniais metais: atitikimas, kokybė, poveikis, ištekliai.

 Daugiau balų surinks tos paraiškos, kurios atitiks šiuos papildomus kriterijus: sinergija tarp LIFE paprogramių, išskirtinis atkartojimo potencialas, kitų ES fondų finansuotų projektų rezultatų panaudojimas, tarptautiškumas tarp ES šalių, kai jis yra esminis rezultatams pasiekti, atokiausių regionų ir specifinių geografinių teritorijų įtraukimas. 

Remiantis ankstesnių metų patirtimi, energetikos projektuose pagrindinis dėmesys buvo skiriamas pirminės energijos poreikio mažinimui įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo priemones arba gaminant energiją iš atsinaujinančių šaltinių. Taip pat tvarumui, rinkos poreikiui, inovatyvumui ir politikos pokyčiams. 

20 energetikos projektų, kuriuos 2013­–2017 m. laikotarpiu finansavo LIFE+ programa, įvertinimas parodė, kad praėjus penkeriems metams nuo jų pabaigos pirminės energijos sutaupymai prilygsta metinei net 88 tūkst. ES namų ūkių šildymo normai bei maždaug 36 tūkst. lengvųjų automobilių metiniams šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimams. 

Bendrasis LIFE programos tikslas – padėti pereiti prie tvarios, žiedinės, energiją efektyviai vartojančios, atsinaujinančiąja energija grindžiamos, neutralaus poveikio klimatui ir klimato kaitos poveikiui atsparios ekonomikos, saugoti, atkurti ir gerinti aplinkos, įskaitant orą, vandenį ir dirvožemį, kokybę, sustabdyti biologinės įvairovės nykimą bei tą įvairovę didinti, taip pat spręsti ekosistemų nykimo klausimus, remiant tinklo „Natura 2000“ įgyvendinimą ir valdymą, ir taip prisidėti prie darnaus vystymosi.

Šaltinis: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location