Birželio 13 d.

Atnaujintas priemonės „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ paraiškų priėmimas ir vertinimas

2018-03-16 10:06 Dalintis:

Ūkio ministro įsakymu patvirtinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ finansavimo sąlygų aprašo pakeitimai. Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra nuo 2018 m. kovo 12 d. atnaujino paraiškų pagal valstybės projektų sąrašą priėmimą ir vertinimą. Priemonės tikslas – kurti naujus produktus ir taip skatinti į paklausą orientuotas inovacijas, taip pat spartinti tokių inovacijų plėtrą, kuri išspręstų viešojo sektoriaus poreikius. Remiama veikla – inovacijų paklausos skatinimas vykdant ikiprekybinį pirkimą (skatinant perkančiąsias organizacijas pirkti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) paslaugas), kurio metu sukuriamas naujas, rinkoje neegzistuojantis gaminys, paslauga, medžiaga, procesas arba iš esmės patobulinamas jau egzistuojantis gaminys, paslauga, medžiaga, procesas (toliau – inovatyvusis produktas), skirti visuomenei aktualioms socialinėms ir ekonominėms problemoms spręsti. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai – perkančiosios organizacijos, gavusios koordinuojančiosios organizacijos patvirtinimą, kad inovatyviojo produkto pirkimas gali būti organizuojamas vadovaujantis Ikiprekybinių pirkimų vykdymo tvarkos aprašu. Šaltinis: LVPA.

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location