Gegužės 21 d.

Atnaujinta ES investicijų priemonė „Inopatentas“

2018-03-26 10:42 Dalintis:

Išradėjai kviečiami kreiptis dėl intelektinės nuosavybės apsaugos. Ūkio ministerija ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) atnaujino 2014–2020 metų laikotarpio Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonės „Inopatentas“ [kvietimą teikti paraiškas](http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-finansuoti-projektus-pagal-priemone-nr-01-2-1-mita-t-845-inopatentas-nr-01), kuris yra tęstinis, atviras pareiškėjams visą finansavimo laikotarpį. Pagal priemonę „Inopatentas“ remiamos veiklos yra išradimų patentavimas tarptautiniu mastu ir dizaino registravimas tarptautiniu mastu. Maksimali suma išradimui patentuoti ar dizainui registruoti yra 30 tūkst. eurų. Investicijų intensyvumas siekia 75 proc. Išradimų patentavimo projektų trukmė gali būti iki 36 mėn., o dizaino registravimo – iki 12 mėn. Tinkamos išlaidos – patentinių patikėtinių paslaugos ir oficialūs tarnybų mokesčiai. Kaip ir anksčiau, vertinant projektus ypatingas dėmesys bus skiriamas patentuojamo išradimo ar registruojamo dizaino pagrindu kuriamo gaminio komerciniam potencialui, taip pat atsižvelgiama į produkto pritaikomumą rinkoje, jo unikalumą, potencialius vartotojus, produkto vystymo verslo strategiją ir konkurencinę aplinką. Pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų priemonę „Inopatentas“ įgyvendinami projektai, skirti išradimams patentuoti, ir dizainui registruoti, turės atitikti sumaniosios specializacijos kryptį, jos prioritetą ir tematinį specifiškumą. Pareiškėjai kviečiami užpildyti atnaujintą paraiškos formą ir teikti paraiškas per Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų [duomenų mainų svetainę (DMS)](https://dms2014.finmin.lt/dms/#/). Kontaktai pasiteirauti: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Visuotinės dotacijos skyriaus vyr. specialistas Mindaugas Kaziukonis, tel. (+370 5) 2 127 433, el. p. mindaugas.kaziukonis@mita.lt. Šaltinis: MITA.

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location