Horizontas 2020

Horizontas 2020 – didžiausia Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa.

Programos tikslas – kurti žinių ir inovacijų visuomenę, prisidėti prie „Europos 2020“ (iniciatyva „Inovacijų sąjunga“) įgyvendinimo ir Europos mokslinių tyrimų erdvės kūrimo.

Programą sudaro trys dalys (prioritetai):

  1. Pažangus mokslas (angl. Excellent Science) – skatinami aukšto lygio moksliniai tyrimai;
  2. Pramonės lyderystė (angl. Industrial  Leadership) – remiamos  inovatyvios mažų ir vidutinių įmonės ir tyrimai pramonės technologijų  srityse;
  3. Visuomenės iššūkiai (angl. Societal Challenges) – sprendžiami  visuomenei svarbūs klausimai, susiję su klimato kaita, transportu,  energetika, maisto sauga, saugumu ir kita.

Trukmė: 2014–2020 m.

Biudžetas: 70,2 mlrd. eurų (79 mlrd. eurų, atsižvelgiant į 2014–2020 m. infliaciją).

Daugiau informacijos apie Horizontas 2020.


„Horizontas 2020“ dalyvavimo ir finansavimo sąlygos

Nemokamos konsultacijos

Parama rengti paraiškas

Parama susitikti konsorciumams

Parama ieškoti partnerių


Pagrindiniai dokumentai